24 miljonit krooni arhivaalide digiteerimiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2. oktoobri otsuste kohaselt sai rahvusarhiiv infoühiskonna edendamise struktuurifondide avatud vooru vahenditest 24 miljonit krooni viie arhivaalide digiteerimise projekti jaoks. Rahastamisotsuse saanud projektid on järgmised:

1. Pärgamentide digiteerimine (ajalooarhiivi, Tallinna linnaarhiivi ja Eesti ajaloomuuseumi ühistaotlus);
2. Fotonegatiivide ja diapositiivide digiteerimine (filmiarhiivi korrastatud ja kirjeldatud fotod ning ajalooarhiivi klaasnegatiivid);
3. Kaartide ja plaanide digiteerimine (osa ajalooarhiivi ja riigiarhiivi kaartidest-plaanidest, kokku ca 20 tuhat tk);
4. Nitroalusel kroonikafilmide digiteerimine (filmiarhiiv, kokku ca 30 tundi);
5. Videote digiteerimine (filmiarhiiv, 700 tundi).

Kirjeldatud digiteerimistööde teostamiseks on rahvusarhiivil õigus läbi viia riigihanked, et tellida vastavatelt firmadelt digiteerimisteenust. Tööde tesotamise tähtaeg on olenevalt projektist 2010. või 2011. aasta lõpp. Digiteeritu teeme arhiivikasutajale jooksvalt kättesaadavaks meie erinevate veebikeskkondade kaudu.