Rahvusarhiiv teeb kättesaadavaks EELK kogudustele kuuluvad arhiivimaterjalid

Tänaseks avalikku arhiivi jõudnud ja veebi kaudu kättesaadavate EELK koguduste kirikuraamatute kõrval asub kasutajatele huvipakkuvaid arhiivimaterjale ka praeguste koguduste valduses.

Vastavalt pikaajalisele koostööle ja 2008. aastal EELK Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahel sõlmitud EELK arhivaalide mikrofilmimise lepingule mikrofilmib ja skanniib arhiiv EELK kogudustes leiduvaid perekonnaloolisi materjale ning võimaldab neile avalikku juurdepääsu digiteeritud allikate veebikeskkonnas Saaga (http://www.ra.ee/saaga).

Tänasest on kättesaadavad seitsme Tartu praostkonna — Alatskivi, Avinurme, Kodavere, Laiuse, Maarja-Magdaleena, Torma, Võnnu — ja Põltsamaa koguduse kirikuraamatud. Järge ootavad Tartu praostkonna ülejäänud koguduste raamatud. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mis hõlmab kogudustest raamatute laenutamist, nende kirjeldamist, mikrofilmimiseks ettevalmistamist, mikrofilmimist ja seejärel filmide digiteerimist.

Kõnealused kirikuraamatud kuuluvad EELK-le ja sageli kasutatakse ning täiendatakse neid igapäevatöös. Seetõttu sisaldab osa digiteeritud kirikuraamatutest kaitstavaid isikuandmeid, mis kuuluvad juurdepääsupiirangute alla. Sellistele andmetele saab ligipääsu taotleda ja andmeid kasutada rahvusarhiivi arhiivides.

Saaga digitaalpiltide aluseks olevad originaalraamatud asuvad EELK kogudustes või EELK Konsistooriumi arhiivis Tallinnas. Küsimustega konkreetsete raamatute sisu kohta tuleb pöörduda kas vastava koguduse või EELK Konsistooriumi arhiivi poole aadressil arhiiv@eelk.ee.