Uued allikad ajalooarhiivis

2009. aasta suvel ja sügisel loovutas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond ajalooarhiivile kõik EELK ja EAÕK koguduste materjalid kuni 1926. aastani (personaalraamatud 1940. aastani), samuti väiksemate konfessioonide nagu vanausuliste, rooma-katoliku, juudiusuliste ja baptistikoguduste (enamasti 19. sajandi teisest poolest aastani 1926) meetrikaraamatud. Üle on antud ka Petserimaa perekonnanimede panemise protokollid ja perekonnanimede kartoteek.

Üleantud EELK kirikuraamatute digipildid on valdavas osas juba Saagasse jõudnud. Ülejäänud materjale hakatakse korrastama ja inventeerima 2009. aasta lõpus / 2010. aasta alguses ning seejärel saavad digikujutised järk-järgult Saaga kaudu nähtavaks. Paraku pole märkimisväärne osa neist säilikuist mikrofilmitud, seetõttu võib Saagasse jõudmine võtta planeeritust rohkem aega.