Juurdepääsupiirangutega arhivaalid

Juurdepääs avalikele arhivaalidele on vaba ning nende kasutamine uurimissaalis on tasuta (v.a koopiate ja kauglaenutuse tellimine). 

Õigusaktidest (nt avaliku teabe seadus, notariaadiseadus, perekonnaseadus) tulenevalt on mitmetele arhivaalidele kehtestatud juurdepääsupiirangud ning nende kasutamiseks tuleb täita juurdepääsutaotlus. Täpsemalt saab lugeda Rahvusarhiivi juurdepääsukorrast

Kui tellimuse menetlemise käigus selgub, et arhivaalil on juurdepääsupiirang, siis teavitatakse uurijat asjaoludest ja saadetakse link juurdepääsutaotluse täitmise kohta. Vastav info on leitav ka uurija kontol sakil "Esitatud". Taotlus tuleb VAUs digiallkirjastada. Taotluse võib täita ka uurimissaalis kohapeal.