Ostukorv (0)
Suurenda pilti
Indrek Jürjo
Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819

Toimetaja Andres Langemets
Palendaja Dénes Kalev Farkas
Korrektor Anu Seidla
Resümee tõlkija Anu Kannike
Kujundus ja register: Arvo Pesti

Sellel raamatul on üsna pikk tekkelugu. Balti valgustuse ajaloo ja Hupeli isiku vastu hakkasin huvi tundma juba 1980. aastate teisel poolel, kui töötasin Ajaloo Instituudis dr. Ea Janseni juhitud kultuuriloo sektoris. Tormilistel üheksakümnendatel aastatel, mil ma tegelesin rohkem lähiajalooga, tuli sellesse töösse pikem paus. Taassüvenemist valgustusajastu temaatikasse võimaldas Eesti Teadusfondi grant nr 3815. Tänu grandile said teoks mitmed arhiivireisid, mis rikastasid oluliselt teose allikabaasi. Põhjalikku tutvumist valgustusajastut käsitleva rikkaliku erialakirjandusega, mis on Eesti raamatukogudes paraku nõrgalt esindatud, võimaldasid Wolfenbütteli Hertsog Augusti Raamatukogu ja Marburgi Herderi Instituudi stipendiumid. Põhiline osa uurimstööst on toimunud siiski Eesti ja Läti arhiivides ja raamatukogudes, mille alati abivalmis töötajatele olen tänulik. Eriti tõstaksin esile TPÜ Akadeemilise Raamatukogu Baltica osakonna lugemissaali, mis on nüüd juba rohkem kui kaks aastakümmet olnud mulle suurepäraseks töökeskkonnaks. Teose kirjutamist alustasin saksa keeles, mille alusel on valminud ka eestikeelne versioon. Saksakeelset teksti toimetasid keeleliselt dr. Heinrich Bosse ja Henning von Wistinghausen. Kuna mõlemad on suurepärased 18. sajandi ajaloo tundjad, siis tegid nad toimetamise käigus mitmeid sisulisi märkusi, mis tulid kasuks ka eestikeelsele teosele. Samuti tänan oma abikaasat, kes luges teksti veel enne keelelist toimetamist hoolikalt läbi ning tegi parandusi ja täpsustusi.

Autor

4,00 €   Lisa ostukorvi