Ostukorv (0)
Suurenda pilti
AD FONTES 18
Eesti metsavennad 1944–1957

Dokumentide kogumik

Koostanud Tiit Noormets

656 lehekülge, kõvad kaaned. Tartu: Rahvusarhiiv, 2014
ISBN 978-9985-858-88-2

Kaane kujundanud Dénes Kalev Farkas
Toimetanud ja küljendanud Helina Tamman
Venekeelsed dokumendid tõlkinud Jüri Ojamaa ja Tiit Noormets

Raamatu väljaandmist on osaliselt toetanud kaitseministeeriumi rahastatav teadusprojekt «Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis» (LFLAJ13086).
Fotod Riigiarhiivist.

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Dokumentide kogumik «Eesti metsavennad 1944–1957» on koostatud Riigi­arhiivi dokumentidest, põhiliselt kahe institutsiooni fondidest. Need on Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei, mis teostas üleüldist riiklikku juhtimist ja kontrolli, ning Eesti NSV riikliku julgeoleku organid siseasjade rahvakomissariaadist kuni riikliku julgeoleku komiteeni, mille vast tähtsaim ülesanne vaadel­daval ­perioodil oligi võitlus metsavendluse vastu. Säilinud on hulgaliselt mitme­kesist dokumentatsiooni, mis kajastab nii Nõukogude võimu tegevust kui ka metsa­vendi ja nende tegevust. Metsavendadel endil kui stiihilisel rahvaliiku­misel ei olnud ­üldiselt mitte mingisugust dokumentatsiooni, ainsa erandina oli ainult Relvastatud Võitluse Liidul vähesel määral asjaajamisdokumente. Viimased on säilinud Riigi­arhiivis samuti Nõukogude julgeolekuorganite fondides, seda vangi­langenud metsavendade juurdlustoimikutele lisatud asitõenditena, nagu vähe­sel määral ka muid metsavendade kirjutisi (ajakirjandus, üleskutsed, lendlehed, isiklikud ­kirjad, päevikud jms) ja ka fotosid.

Kogumikus publitseeritud dokumendid on jaotatud kronoloogiliselt aastate kaupa ja iga aasta sees sisuliselt (järjestuses dokumendid kogu Eesti, maakonna/­rajooni, metsavendade salga, üksiku metsavenna ja juhtumi kohta ning seejärel metsa­vendade endi dokumendid selliste olemasolu korral vastava aasta jaotuses). Dokumendid on publitseeritud kas täielikult või temaatiliste väljavõtetena. Dokumentidest on mahulistel kaalutlustel avaldatud ainult tekstiosa, millele on kogumiku koostaja poolt kirjutatud sisu avav üldine pealkiri; dokumentide üldjuhul mahu­kates ning standardvormistuses pealdistes/allkirjade osas olev infor­matsioon on esitatud alapealkirjades (dokumendi autor, liik, adressaat, daatum). Venekeelsetes dokumentides hulgaliselt esinevad vead eesti isiku- ja kohanimede kirjutamises on kontrollitud teiste allikate järgi ja parandatud ilma seda publikatsiooni tekstides eraldi ära näitamata (arvatavalt siiski mitte kõik ning seda tuleb dokumente lugedes arvestada). Dokumentides käsikirjas olevad isikunimed ja ­lisad on publitseeritud kursiivkirjas.

Dokumentide kogumiku «Eesti metsavennad 1944–1957» eesmärk on esmalt tutvustada selle teema uurimiseks olemas olevat allikabaasi selle mitmekesiste erinevate dokumendiliikidega ja teisalt anda vähemalt üldine ülevaade kogu Eesti metsavendlusest. See on muidugi lahutamatu nendevastasest võitlusest, nagu igas relvakonfliktis, kuid nende kaante vahel olevate dokumentide valikus on asetatud põhirõhk metsavendadele.

16,00 €   Lisa ostukorvi