Ostukorv (0)
Suurenda pilti
SCRIPTA ARCHIVI HISTORICI ESTONIAE
Ülle Liitoja-Tarkiainen
Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil

279 lehekülge, kõvad kaaned, illustreeritud. 2000
ISBN 9985-858-21-2

Toimetajad Helina Tamman, Anu Lepp
Keeletoimetaja Helju Vals
Resümee tõlge: Leili Kostabi
Illustratsioonid: Tanel Mazur
Kaanekujundus: Aage Raud
Kujundus ja teostus: Helina Tamman

Uurimus on valminud ja trükitud Eesti Teadusfondi osalisel toetusel (1995 grant nr 1247, 1996–1997 grant nr 2084, 1998 grant nr 3212).

Eesti ala asustuse selgroo moodustasid külad, kuid nende kõrval on alati eksisteerinud ka hajatalud, nende kaudu levis asustus uutele aladele. Mitte ainult laienemine, vaid ka tihenemine on toimunud just hajatalude kaudu: sobivates paikades kujunes hajatalust aja jooksul tavaliselt küla.

Uurimustes on hajatalusid vaadeldud enamjaolt asustuse loomuliku osana, andmata neile iseseisvat rolli. Nii mõneski piirkonnas on hajatalude olemasolu avaldanud siiski märgatavat mõju kogu majanduslikule, sotsiaalsele ja demograafilisele arengule, aga ka elanike psüühilisele laadile ja väärtushinnangutele.

Käesolevas raamatus püütakse esile tuua just hajatalude osatähtsust asustuse arengus. Lisaks asustuslikule küljele väärib tähelepanu külade ja hajatalude majanduslik eripära. Asustust on uuritud siiski tervikuna, sest hajatalud moodustasid vaid ühe ja paiguti suhteliselt vähemolulise osa tolleaegsest asustusest. Tervik koosnes küladest, hajataludest, vabadikukohtadest, mõisatest jne. Hajatalude erilisus ilmneb kõige selgemini võrdluses külade taludega.

Väljavõte sissejuhatusest, lk 12.

5,00 €   Lisa ostukorvi