Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.216
Hüpoteegi ringkondTallinn-Haapsalu KA: Mõisad
AadressPae Juuru khk
ViitedEAA.854.2.2319 EAA.861.1.607 EAA.2486.1.1231 EAA.2486.1.1097 EAA.2840.1.9239 EAA.2486.1.1091 EAA.2840.1.9261
Märkussee kinnistusregistri osa on lõpetatud kinnistusjaoskonna ülema otsuse põhjal 28.01.1894, selle mõisa liitmise puhul Hõreda mõisa külge kinnistu nr 54 all
Kinnistu nimiPae
Tehingud
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev24.07.1887
Tehingu kuupäev26.02.1887
SisuMaanõunik Georg Wolter, Georg Friedrichi p von Stackelbergi (+04.03.1863) seaduslik pärija on tema poeg Georg Wolter von Stackelberg. Talle kinnistatkse Hõreda ja Pae mõisad väärtusega 129 000 hõberubla. Üleandmine 23.04.1886
ViideEAA.2486.1.1231
TehingusubjektidOmandas(id):
Georg Wolter von Stackelberg,
Tehingpandiloovutusleping
Kinnistamise kuupäev14.04.1842
Tehingu kuupäev10.03.1842
SisuHaagikohtunik Karl Magnus Reinhold, Reinhold Woldemari p Pilar von Pilchau loovutab Pae mõisa haagikohtunik Georg, Georg Friedrichi p vabahärra Stackelbergile, mis hiljem kinnistatkse pärusomandiks. Hind 19 000 hõberubla
ViideEAA.2840.1.9261
TehingusubjektidOmandas(id):
Georg Wolter von Stackelberg,
Tehingpandileping
Kinnistamise kuupäev29.06.1839
SisuKarl Heinrich von Knorringu (+1837) lesk Helene Elisabeth von Knorring (sünd Lantinghausen) pandib Pae mõisa haagikohtunik Karl, Reinhold Woldemari p Pilar von Pilchaule kolmeks aastaks. Hind 66 500 bankorubla
ViideEAA.2840.1.9261
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Magnus Reinhold Pilar von Pilchau,
Tehingpandileping
Kinnistamise kuupäev19.03.1815
SisuObrist Ferdinand Alexander von Staal pandib Pae mõisa maanõunik Karl, Heinrich Gustavi p von Knorringule 10 aastaks. Hind 50 000 + 9 000 bankorubla. 03.12.1820 kinnistati ostetud omandiks
ViideEAA.2840.1.9261
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Heinrich von Knorring,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev12.03.1808
SisuFriedrich, Karl Friedrich Johanni p von Staali (+13.03.1801) pärija on tema lesk Margaretha Elisabeth, Ernsti t von Staal (sünd Fock). Tema loobub oma õigustest laste kasuks. Leitnant Ferdinand von Staal saab Pae mõisa koos siiani Ingliste külge kuulunud Wädi Soo heinamaaga ja osaga Lungo Soo heinamaast 20 000 bankorubla eest.
ViideEAA.2840.1.9239
TehingusubjektidOmandas(id):
Ferdinand Alexander von Staal,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev29.11.1767
SisuMeeskohtunik Karl Friedrich Johann, Georgi p von Staali (+1767) pärijatevahelisel kokkuleppel saab Hõreda, Pae ja Ingliste mõisad tema poeg oobrist Friedrich von Staal
ViideEAA.861.1.607
TehingusubjektidOmandas(id):
Friedrich von Staal,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev09.03.1724
SisuMeeskohtunik Reinhold von Engdesi pärijad müüvad Ingliste mõisa koos Keava, Sonni karjamõisa, Pae mõisa ning külade ja taludega Lau, Moisama, Pallaküll, Pae ja Lall Friedrich Johann, Georg (Jürgen) p von Staalile. Hind 11 000 riigitaalrit + 50 tukatit
ViideEAA.854.2.590
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Friedrich Jochen von Staal,
Tehingkuninganna Kristiina kiri
Kinnistamise kuupäev15.10.1653
SisuKuninganna Kristiina läänistab Hermann, Reinholdi p von Anrepile, tema naisele ja pärijaile maad Pae ja Hagudi ümbruses. Pae küla kuulus Ingliste mõisa alla kuni selle redutseerimiseni. Sel perioodil rajati ka mõis, mille kohta on teateid 1693. a. Pärast Rootsi aja lõppu läks Pae kõrvalmõisana uuesti Ingliste külge. 1680. a Reinhold Anrepi tütre Helene abikaasa Reinhold, Hansu p von Engdes
ViideEAA.854.2.2319
TehingusubjektidOmandas(id):
Herman Anrep,
Tehingkinkekiri
Kinnistamise kuupäev26.01.1626
SisuPaela (Payel) Juuru kihelkonnas oli Pirita kloostrimõisa osa, mis 1577. a redutseeriti. 1594. a panditi feldmarssal Reinhold Anrepile, mille Gustav Adolf päriseks kinkis.
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Reinhold von Anrep,