Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.81
Hüpoteegi ringkondTallinn-Haapsalu KA: Mõisad
AadressKarinõmme Mihkli (Lääne) khk
ViitedEAA.2486.1.1389 EAA.858.2.542 EAA.858.2.3959 EAA.858.1.7576 EAA.2840.1.9311 EAA.858.2.3959 EAA.858.2.4022 EAA.858.1.7543 EAA.2840.1.9556
Kinnistu nimiKarinõmme
Tehingud
Tehingmaaseadus
Kinnistamise kuupäev06.02.1926
Tehingu kuupäev25.10.1919
TehingusubjektidOmandas(id):
Eesti Vabariik,
Tehingkinkeleping
Kinnistamise kuupäev14.04.1917
Tehingu kuupäev16.03.1917
SisuGotthard, Georgi p Schilling kingib Karinõmme hinnaga 61 700 rubla ja Oiderma hinnaga 112 700 rubla ning talumaakoha Sooaluse nr 17 (600 rubla), koguväärtuses 175 000 rubla, Berend Hermann Otto, Heinrichi p von Wetter-Rosenthalile
Viide2840.1.737
TehingusubjektidOmandas(id):
Berend Hermann Otto von Wetter-Rosenthal,
Tehingkinkeleping
Kinnistamise kuupäev01.07.1914
Tehingu kuupäev31.05.1914
SisuKarinõmme, Oiderma mõisad ja talumaakoht Sooaluse nr 17 väärtusega 175 000 rubla, läksid kinkelepinguga Gotthard, Georgi p von Schillingile. Üleandmine 23.04.1914
Viide2840.1.734
TehingusubjektidOmandas(id):
Gotthard von Schilling,
TehingTallinna ringkonnakohtu määrus
Kinnistamise kuupäev11.07.1907
Tehingu kuupäev15.02.1907
SisuParun Roman Gotthard, Gotthard Ludvig Gustavi p von Maydell (+25.01.1906) pärandas jagamatult mõisad oma lesele Natalie (Nelli) Magdalene Ottilie Elisabeth, Friedrichi t von Maydellile (sünd von Lueder) ja tütardele Katherinele ja Maragrethele. Neile kinnistati Karinõmme ja Oidermaa mõisad
Viide2840.1.727
TehingusubjektidOmandas(id):
Natalie(Nelli) Magdalene Ottilie Elisabeth von Maydell,
Natalie Sophie Katharine(Katz) von Maydell,
Luise Margarethe von Maydell,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev08.07.1888
Tehingu kuupäev17.05.1888
SisuOmandab Karinõmme ja Oidrema mõisad parun Roman, Gotthard Ludvig Gustavi p von Maydell hinnaga 116 050 hõberubla
ViideEAA.2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Roman Gotthard von Maydell,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev07.04.1886
SisuTallinna linnapea Alexander Rudolf Karl von Uexküll kui oma venna maanõunik Bernhard Otto Jakob von Uexkülli üldpärija müüb Karinõmme 7 talumaakohta Seppa nr 2, Arkla nr 3, Rehe nr 4, Altjüri nr 7, Pärnupõlma ehk Värava nr 15, Raniko nr 18, Kooli nr 14 (kokku 150 tessatiini), mis liidetakse Karinõmme mõisaga (need oli maanõunik Karinõmme müügil 15.03.1880 endale jätnud)
Viide2486.1.1286
TehingusubjektidOmandas(id):
Bernhard Jakob Johann Ludwig von Uexküll,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev28.11.1885
Tehingu kuupäev05.11.1885
SisuAlexander von Kursell müüb Karinõmme ja Oidrema mõisad parun Bernhard, Jakob (James) Johann Woldemari p Uexküllile hinnaga 150 000 hõberubla
ViideEAA.2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Bernhard Jakob Johann Ludwig von Uexküll,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev22.04.1883
SisuBernhard von Uexküll müüb enesele jäätud Karinõmme talumaadest talumaakoha Värsama nr 5 (41 dessatiini) hinnaga 3 000 hõberubla
Viide2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Alexander Andreas von Kursell,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev18.11.1881
SisuKarinõmme talumaa jäi mõisa müügil Bernhard von Uexküllile ja liideti Veltsaga. Loovutades oma vennale Tallinna linnapeale Alexander von Uexküllile Keblase, Veltsa ja Aru mõisad 135 410 hõberubla eest, jääb ka nüüd see lepingust välja. Ülemmaakohtu otsusega 08.1881 liideti Veltsaga Karinõmme küljest Mustarro metsatükk koos Könsi talu ja metsavahikohaga (ca 300 tessatiini)
Viide2840.1.9312
TehingusubjektidOmandas(id):
Alexander Rudolf Karl von Uexküll,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev04.10.1880
Tehingu kuupäev15.03.1880
SisuMaanõunik Bernhard, Jakob Johann Karli p von Uexküll müüb Karinõmme Alexander, Alexander Christophi p von Kursellile hinnaga 420 000 hõberubla. Müüb vaid mõisamaad koos Suurepea, Kalmo ja Sipelga taludega ning Mustarro metsatükita. Karinõmme müügi juures eraldati Keblase külge kokku 741, 29 tessatiini, millest vaid 10, 78 tesasatiini põldu
ViideEAA.2486.1.1389
TehingusubjektidOmandas(id):
Alexander Andreas von Kursell,
Tehingloovutamine
Kinnistamise kuupäev02.10.1846
Tehingu kuupäev04.09.1846
SisuParuness Karoline Sophie Louise, Otto t Uexküll (sünd paruness Rosen) loovutab Karinõmme oma pojale Bernhard, Johann Karli p von Uexküllile
ViideEAA.2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Bernhard Otto Jakob von Uexküll,
Tehingüleandmisleping
Kinnistamise kuupäev05.08.1841
Tehingu kuupäev13.03.1839
SisuÜleandmisleping Rüütelkonna peamees Rudolph von Patkulli ja Karoline, Otto t von Uexkülli (sünd von Rosen) vahel maanõunik Karl Thure, Karl Friedrichi p von Helwigi (+1810) pärandi asjus. Karl Thure Helwig tegi 08.05.1807 testamendi, mis publitseeritud Ülemmaakohtu poolt 03.12.1810. Selles testamendis muude mõisate kõrval mainitud ka, et Karinõmme ja Mõtsu mõisad lähevad tema tütre Anna Christina von Roseni (sünd von Helwig) eluaegsesse kasutusse. 11.09.1838 Anna Christina von Rosen aga loobub õigustest mõisatele oma tütre parunes Karoline, Otto Johann Stephani t (sünd von Rosen) von Uexkülli kasuks
ViideEAA.2840.1.9556
TehingusubjektidOmandas(id):
Karoline Sophie Louise von Uexküll,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev09.11.1787
SisuKapten Wilhelm Gustav von Wrangelli (+11.04.1780) lesk Anna Charlotta, Karl Friedrichi t von Wrangell (sünd von Helwig) müüb Karinõmme oma vennale, kreisimarssal Carl Thure von Helwigile (lesk oli saanud mehe käest pärandusejagamise lepinguga 14.02.1783). Hind 11 000 rubla.
ViideEAA.2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Carl Thure von Helwig,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev20.03.1767
SisuKapten Karl Thure, Karl Friedrichi p von Helwig müüb Karinõmme oma õe Anna Charlotte mehele kapten Wilhelm Gustav, Detlof Gustavi p von Wrangellile. Hind 12 900 rubla
ViideEAA.868.1.7556
TehingusubjektidOmandas(id):
Wilhelm Gustav von Wrangell,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev11.02.1765
SisuJohann Heinrich von Derfeldeni pärijad müüvad Karinõmme major Karl Friedrich, Karl Jakobi p von Helwigile. Hind 12 900 hõberubla
ViideEAA.858.1.7576
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Friedrich von Helwig,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev10.03.1754
SisuHans Heinrich, Johann Heinrichi p von Derfeldeni (maetud 25.07.1710) pärijad on tema kolm tütart. Seejärel on omanikuna märgitud maanõunik Berend Wilhelm von Taube (+1726), kes on õdedest Gertrude Sophie von Derfeldeni 1. abikaasa. 1733. a on 2. abikaasa Rootsi ooberst Berend Erich von Schwengelm (Kavastu)(+1740). Tema surma järel jääb Velise lesele Gertrude Sophiele (+14.11.1753), kelle pärija oleks tema vaimupuudega vend Hans Heinrich von Derfelden (+03.08.1764). Testamendiga 05.03.1743 ja selle lisa järgi saab Velise, Karinõmme ja Veltsi mõisad Hans Heinrichi lähim sugulane. 04.03.1757 oli avalik müük. 9 500 hõberubla eest ostis Berend von Toll aga Johann Heinrich von Derfeldeni jaoks
ViideEAA.2840.1.309
Tehingreduktsioonikomisjoni otsus
Kinnistamise kuupäev17.02.1686
SisuJohann Heinrich von Derfeldenile jäetakse Karinõmme seniks, kuni oma rahad tagasi saab. Hermann Büldering on kohustatud tagastama raha ja mõisa rendiga aastast 1681 kroonule üle andma
ViideEAA.858.1.7576
TehingusubjektidOmandas(id):
Johann Heinrich von Derfelden,
Tehingpandileping
Kinnistamise kuupäev12.02.1676
SisuLeitnant Hermann Bülderingk pandib Velise, Jädivere ja Veltsa omanikule rittmeister Johann Heinrich, Johanni p von Derfeldenile Karinõmme koos küladega Sönnick ja Painfer (kokku 27 1/2 adramaad). Hind 5 284 riigitaalrit
ViideEAA.858.1.7216
TehingusubjektidOmandas(id):
Johann Heinrich von Derfelden,
Tehingimmissioon
Kinnistamise kuupäev12.03.1674
SisuChristoph Bülderingile kuuluv Karinõmme küla Sippa läheb 980 riigitaalri võla katteks Johann von Mohrenschildile
ViideEAA.858.2.3959
TehingusubjektidOmandas(id):
Johann von Mohrenschildt,
Tehingpandiloovutusleping
Kinnistamise kuupäev08.02.1672
SisuLeitnant Hermann von Bülderingk loovutab ratsaväekapten Johann Heinrich Derfeldenile Karinõmme koos külade Sönnick 14 adramaad ja Painfer 6 adramaad kuuels aastaks. Hind 7 000 riigitaalrit. 1676.a. pikendas ta rittmeister Derfeldeni pandilepingut veel kahele aastale 5248 riigitaalri eest - EAA-1-2-486, l. 162-164
ViideEAA.2840.1.9311
TehingusubjektidOmandas(id):
Johann Heinrich Derfelden,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev29.09.1671
SisuTestamendiga 1663. a on Christoffer von Büldering pärandanud Karinõmme koos küladega Sönnick (Sonnik), Painfer; Piewaroitz ja Sipp vanemale pojale Hermannile väärtuses 7 000 riigitaalrit. Nüüd kinnitatakse seda
ViideEAA.858.1.7228
TehingusubjektidOmandas(id):
Hermann von Büldering,
Tehingpandikiri
Kinnistamise kuupäev26.02.1653
SisuChristoffer von Bülderingk pandib Karinõmme Caspar Straelbornile 800 riigitaalri eest
ViideEAA.858.2.2960
TehingusubjektidOmandas(id):
Caspar Straelborn,
Tehingkinkekiri
Kinnistamise kuupäev28.05.1630
SisuKuningas Gustav Adolf konfirmeerib Christoffer Buldringhile (Bülderingk, Budring) Karinõmme mõisa ja külad Sonnigk, Painfer, Pioworotz, Sippa Harju-Viru õiguse järgi
ViideEAA.858.1.7576
TehingusubjektidOmandas(id):
Christoffer Bülderingk,
Tehingpandikiri
Kinnistamise kuupäev11.07.1592
SisuJohan III pantis Christopher Fryburgile 1100 riigitaalri palgavõla eest Poinower küla 6 adramaad ja Sönnicke 4 adramaad. Sigismund suurendas summat 2 200 riigitaalrini ja lisas juurde 9 1/2 adramaad Küla Sonnik, 7 adramaad Piwarotzi ja Cardinas, 1 1/4 adramaad Painver. 30.09.1608 doneeris Karl IX lisaks olemasolevatele külade Karinõmme mõisa, mille Gustav Adolf konfirmeeris 01.08.1614
ViideEAA.858.1.7576
TehingusubjektidOmandas(id):
Christopher Fryburg,