Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.165
Hüpoteegi ringkondRakvere-Paide KA: Mõisad
AadressVeltsi Haljala khk
ViitedEAA.854.2.2241 EAA.858.1.7561
Kinnistu nimiVeltsi
Tehingud
Tehingmaaseadus
Kinnistamise kuupäev15.10.1919
Tehingu kuupäev25.10.1919
SisuVeltsi mõisa liikumata varanduste üleandmise akt. EAA fond 1331-1-16
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Eesti Vabariik,
Tehingkinkekiri
Kinnistamise kuupäev28.03.1892
Tehingu kuupäev14.03.1892
SisuAlexander, August Joachimi p von Dehn kingib Veltsi mõisa oma pojale Nikolai von Dehnile
ViideEAA.1331.1.10
TehingusubjektidOmandas(id):
Nikolai von Dehn,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev27.06.1880
Tehingu kuupäev01.03.1880
SisuKreisisaadik August Johann, Joachimi p von Dehni (+02.01.1879) pärijad on tema lesk Natalie Johann Woldemari t von Dehn (sünd von Lesedov) ja lapsed. Kokkuleppel saab Veltsi mõisa oobrist Alexander von Dehn. Hind 40 000 hõberubla
ViideEAA.1331.1.10
TehingusubjektidOmandas(id):
Alexander von Dehn,
Tehingloovutamine
Kinnistamise kuupäev11.03.1843
Tehingu kuupäev15.01.1841
SisuOmandab August Johann, Joachimi p von Dehn
Viide2840.1.1124
TehingusubjektidOmandas(id):
August Johann von Dehn,
Tehingmüügileping
Tehingu kuupäev15.07.1796
SisuFabian Johann, Reinhold Gustavi p von Aderkas ja tema naine Christina Elisabeth, Otto Gottliebi t von Aderkas (sünd von Harpe) müüvad Veltsi meeskohtusekretärile Dr. jur. Joachim von Dehnile. Hind 22 500 hõberubla + 12 500 rubla inventari eest
ViideEAA.30.1.3481
TehingusubjektidOmandas(id):
Joachim von Dehn,
Tehingpandileping
Tehingu kuupäev23.11.1786
SisuKreisirentmeister major Peter Cramer pandib enda ja oma ema, lesestunud kollegiumassessoriproua Charlotta Crameri (sünd Reimers) nimel Veltsi mõisa ooberstleitnant Fabian Johann, Reinhold Gustavi p von Aderkasele 40 aastaks, hinnaga 7 000 rubla. 06.05.1791 pandilepingu muutmine pandiostulepinguks.
ViideEAA.1331.1.4
TehingusubjektidOmandas(id):
Fabian Johann von Aderkas,
Tehingmüügilepingu tühistamine
Tehingu kuupäev1775
SisuGerhard Wilhelm von Nieroth müüs Neeruti ja selle päraldiste Jõetaguse, Võduvere ja Helffreichi immissioonide ning pandi pärimis- ja väljaostuõiguse leitnant Karl Gustav von Krüdenerile. Selle vastu protestivad teised kreeditorid. 1786. a on Veltsi major Peter von Crameri kätes.
ViideEAA.858.2.4287
TehingusubjektidOmandas(id):
Peter von Cramer,
Tehingloovutamine
Tehingu kuupäev26.05.1774
SisuSenati ukaasiga 1769. a lubati Gustav Adolph von Nierothi lapselastel välja osta. Nierothile oli antud õigus välja osta kroonult Neeruti mõis ja erakätes pandiks olevad Jõetaguse, Võduvere ja Veltsi mõisad, kuid tal pole raha. Gerhard Wilhelm von Nieroth müüb Neeruti ja selle päraldiste Jõetaguse, Võduvere ja Helffreichi immissioonide ning pandi pärimis- ja väljaostuõiguse leitnant Karl Gustav von Krüdenerile. Hind 50 000 hõberubla.
ViideEAA.6.1.34
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Gustav von Krüdener,
Tehingloovutamine
Tehingu kuupäev20.06.1769
Sisu1769. a lubati Gustav Adolph von Nierothi lapselastel välja osta Neeruti mõis. Gerhard Wilhelm Nierothi õigus Neeruti mõisale ja teistele immissioonidele tunnistati senati ukaasiga 30.04.1769. Veltsi (1 adramaa) on loovutatud Anna Magdalena Sablerile 350 rubla eest.
ViideEAA.858.1.7561
TehingusubjektidOmandas(id):
Anna Magdalena Sabler,
Tehingostuleping
Tehingu kuupäev26.03.1756
SisuAdam Johann von Pfeilitzer-Franck ostab Veltsi oma vennalt Otto Fabian Pfeilitzer-Franckilt
ViideEAA.1331.1.1
TehingusubjektidOmandas(id):
Adam Johann Pfeilitzer-Franck,
Tehingostuleping
Tehingu kuupäev19.01.1756
SisuLeitnant Adam Johann von Pfeilitzer-Franck müüb Veltsi lesestunud pastoriproua Anna Magdalena Sablerile. Hind 2794 rubla
ViideEAA.1331.1.1
TehingusubjektidOmandas(id):
Anna Magdalena Sabler,
Tehingpandileping
Tehingu kuupäev10.09.1741
SisuPandilepinguga Neeruti mõisa järele oleva Veltsi küla juurde kuuluva immissiooni üle. Otto Fabian von Pfeilitzer-Franck pandib lesestunud pastoriproua Anna Magdalena Sablerile (sünd Krechter) kuueks aastaks. Hind 1000 rubla
ViideEAA.1331.1.1
Tehingloovutus- ja jagamisleping
Tehingu kuupäev24.06.1741
SisuLoovutus- ja jagamisleping vendade ja õe Otto Fabian, Reinhold Ernst Adam Johann ja Anna Christina von Pfeilizer-Francki vahel.
ViideEAA.1331.1.1
TehingusubjektidOmandas(id):
von Pfeilizer-Franck,
Tehingüleandmisleping
Tehingu kuupäev08.03.1717
SisuAnton Fabian, Detloff Johann i p von Saltza ja leitnant Ernst Reinhold von Pfeilitzer-Franck vahel
ViideEAA.1331.1.1
TehingusubjektidOmandas(id):
Ernst Reinhold von Pfeilizer-Franck,
Tehingimmissioon
Tehingu kuupäev17.09.1709
Sisu1241. a märgitakse Taani hindamisraamatus Vilse küla. 1556. a Velze küla /Brieflade I nr 1444. Mõis tekkis 18. sajandil Neeruti mõisa küla maadele, kui 17.09.1709. a ülemmaakohtu otsusega võeti võlgades Neeruti mõisa üks osa kroonule, teised osad jagati kreeditoride vahel. Tekkinud mõis kuulub Neeruti mõisa alla. Omandab Detloff Johann, Anton Philippi p von Saltza
ViideEAA.858.2.1263b
TehingusubjektidOmandas(id):
Detloff Johann von Saltza,
Tehingvindikatsioon
Tehingu kuupäev18.02.1684
SisuGustav Adolf von Nieroth Neerutist nõuab maanõunik Gustav Adolf von Kloothi pärijate käest tagasi Veltsi küla
ViideEAA.858.2.2319
Tehingdonatsioonikiri
Tehingu kuupäev15.07.1618
SisuKuningas Gustav Adolf doneerib Jost von Klootile Veltsi küla
ViideEAA.858.2.2319
TehingusubjektidOmandas(id):
Jost von Kloot,
Tehingüleandmisleping
Tehingu kuupäev28.06.1451
SisuDirek Söge Hansu poeg kannab kolm adramad Veltsist Odert Lodele kohtulikult üle.
ViideEAA.858.2.2319
TehingusubjektidOmandas(id):
Odert Lode,