Koondfailid
apeEAD vormingus XML failid koondatuna ZIP-failidesse
Andmete struktuur
apeEAD ja selles kasutatava XLink andmevormingu struktuuri kirjeldus XSD skeemidena

Rahvusarhiivi avandmed

Käesoleval lehel on avaldatud Rahvusarhiivi säilikute kirjeldused apeEAD XML vormingus avaandmetena. apeEAD vorming on loodud Euroopa Arhiiviportaali archivesportaleurope.net arendusmeeskonna poolt ning on kasutusel arhiivikirjelduste masinloetavaks esitamiseks nii arhiiviportaalis kui mujal.

Säilikute kirjeldus on hierarhiline, alates üldiseimast kirjeldusüksusest - ühe arhiivifondi jaoks üldisest kirjeldusest kuni detailseima tasandi kirjeldusüksuse - säiliku või arhivaali tasandi kirjelduseni. Arhiivikirjelduse põhimõtete kohaselt kirjeldatakse arhiiviaines võimalikult kõrgel kirjeldushierarhia tasandil, et ei peaks sama kirjeldust kordama kõigil alamatel tasemetel. Ühte faili on koondatud ühe arhiivifondi kõigi kirjeldusüksuste andmed. Lisaks on XML-failid esitatud ka pakitud kujul viie suure ZIP-failina.

Failide andmestruktuuri kirjeldus on esitatud apeEAD ja XLink XML-skeemidena.

Avaandmetena avaldatud metaandmeid võib kasutada vastavalt CC0 litsentsile; failides viidatud ainese digikujutistele kehtib CC-BY-SA litsents.