TLA.230.1.BB_74/II

Liik Leidandmed Pealkiri Piirdaatumid
Arhiiv TLA.230 Tallinna Magistraat 1237-1889
Sari Tervishoid / Gesundheitswesen
Arhivaal TLA.230.1.BB_74/II Ausländische und Inländische Städte 1402-1573

1 - 9 / 52
1_x
1p_x
3_x
3p_x
4_x
4p_x
5_x
5a_x
5ap_x