Andmebaas "Aadlivapid Ajalooarhiivis" annab ülevaate Ajalooarhiivi kogudes leiduvatest aadlivappide kujutistest. Andmebaasist võib leida nii originaaldiplomitelt pärinevaid vappe kui ka hilisemaid, aadliseisuse ja vapi kandmise õiguse tõestuseks esitatud vapijooniseid, aga ka asjahuviliste kogudes sisalduvaid vapikujutisi jm.
    Kõige rohkem vapijooniseid on Eestimaa rüütelkonna arhiivis (fond 854), kus leidub originaaldiplomeid, nende koopiaid, genealoogilisi tabeleid, toimikuid nii Eestimaa rüütelkonda immatrikuleeritud kui ka immatrikuleerimata aadliperekondade kohta. Kaks kunagi Eestimaa rüütelkonna matriklikomisjoni materjalide hulka kuulunud raamatut aadlivappide joonistega on hoiul Ajalooarhiivi raamatukogus.
    Eestimaa aadliperekondade kohta koostatud toimikuid leidub ka Eestimaa Üldkasuliku Ühingu matriklikomisjoni arhiivis (fond 1674). Üldjuhul on neisse toimikutesse joonistatud ka vastava perekonnaga seotud vapid.
    Saaremaa rüütelkonna arhiivis (fond 957) on nii vapijoonistega aadlidiplomeid kui ka toimikuid Saaremaa rüütelkonda immatrikuleeritud aadliperekondade kohta. Osa neist toimikutest sisaldab ka vapijooniseid.
    Suur hulk tundmatu isiku poolt joonistatud vapipilte leidub Eesti kultuurilooliste dokumentide kollektsioonis (fond 3742).
    Vapipiltidega aadlidiplomeid ja genealoogilisi tabeleid võib leida veel perekonnafondidest, nt perekond Wrangelli, Stackelbergi, Seidlitzi, Wendrichi fondist, aga üksikjuhtudel ka mujalt, nt perekond Girard de Soucatoni puudutavad materjalid paiknevad ekspeditsioonifirma "Thomas Clayhills & Son" arhiivis (fond 4924).
    Lisaks vapikujutistele võib andmebaasist leida andmeid aadliperekondade kohta: kellele ja millal vastav vapp anti; kes perekonna aadli-, vabahärra-, paruni-, krahvi- vm seisusesse tõstis; millal kanti perekond Eesti-, Liivi-, Saaremaal või Rootsis aadlimatriklisse; vajadusel on täpsustatud, millise perekonnaharuga on tegemist; lisatud on viited vastavat perekonda puudutavatele säilikutele Ajalooarhiivi kogudes.  Loe edasi