Luteri koguduste personaalraamatute nimeregister

Tagasi
ÜLEVAADE PERSONAALRAAMATUTEST JA PROJEKTIST


Personaalraamatud on peamised suguvõsauurimise allikad, kuna nad katavad suure osa Eesti elanikkonnast 19. sajandi keskpaigast kuni 1940. aastani.

 

Luteri kogudustes hakati personaalraamatuid (koguduse liikmete nimekirju ehk registreid) pidama väga erinevatel aegadel. Kõige vanemad personaalraamatud on teada Lõuna-Eestist. Kuna arhiivinimistutes pole alati õigesti vahet tehtud personaalraamatutel ja armulaualiste nimistutel, on raske öelda, millised on vanimad säilinud personaalraamatud. 1683. aastast on pärit Lohusuu piirkonnas elavate Torma koguduse liikmete nimekiri. Suure-Jaani koguduses algavad personaalraamatud 1716. (1738.) aastast (kuigi kõige vanemad pole päris täielikud ega järjest peetud), Otepääl 1749. aastast, Kolga-Jaanis 1748. aastast jne. Kohati on küll tegu koguduseliikmete nimekirjadega, mida pole järjest peetud, vaid kajastavad ainult hetkeseisu. Põhja-Eestist on teada, et Paide koguduse liikmete nimekiri algab 1704. aastast, Juuru koguduses 1736. aastast, Ambla, Lüganuse ja Kadrina koguduses 1790. aastatest.

 

Armulaualiste nimekirjad algavad tihti juba 17. sajandist (Keilas 1622, Narva Jaanis 1644, Jüril 1658, Rõuges 1661 jne). Armulaualiste nimekirjades on aga peamiselt andmeid leeritatud inimeste ning nende armulaual käimise kohta. Puuduvad andmed vanuse ning leeritamata laste kohta. Viimased andmed on aga personaalraamatutes enamasti olemas. Allikate ebatäpse pealkirjastamise tõttu ongi raske öelda, millal paljudes kogudustes personaalraamatud algavad. Harva on aga personaalraamatutest päris järjepidev aegrida 18. sajandist kuni 1940. aastani. Üheks haruldaseks näiteks on juba mainitud Kolga-Jaani ja Otepää kogudused, kus on järjepidevad personaalraamatud alates vastavalt 1748. ja 1749. aastast. Urvaste koguduses on personaalraamatud järjest 1752. aastast, Põlvas 1757. aastast, Kambjas 1760. aastast.


1834. a kehtima hakanud luteri kiriku seadus nõudis koguduse liikmete nimekirjade ehk personaalraamatute pidama hakkamist kõikides kogudustes. Väga paljudes algavadki personaalraamatud sellest ajast, kusjuures need koostati enamasti 1834. aasta hingeloendi ning Põhja-Eestis 1835. aasta perekonnanimede paneku raamatute alusel. Kahjuks aga ei ole kõikides kogudustes tollest ajast katkematut personaalraamatute rida. Näiteks Amblas algavad personaalraamatud alles 1888, Jämajas 1889, Palamusel 1890, Harju-Ristil 1894.


Hoolimata nende erinevast algusajast on personaalraamatud luterlaste puhul peamised suguvõsauurimise allikad. Üldiselt võib öelda, et nad katavad suurema osa Eesti elanikkonnast 19. sajandi keskpaigast kuni 1940. aastani. Välja jäävad nende hulgast õigeusklikud (kuigi segaabielude puhul on nendegi andmed luteri koguduste personaalraamatutes kirjas) ja väiksemate konfessioonide esindajad. Alates kiriku riigist lahutamisest 1926. aastal kaotasid paljud inimesed sideme kirikuga ning nende andmed pole personaalraamatutes enam pärast seda täielikud.


Personaalraamatute kohta on koostatud perekonnaarhiivis (eri aegadel Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi jm valdusalas, pikka aega kandis nimesid Perekonnaseisuaktide arhiiv, Perekonnaseisuamet, praegune Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond) 1960.-1980. aastateni perekonnanimede registreid. Suurema osa neist on koostanud arhiivi pikaajaline töötaja ning juhataja Tiit Rava (1912-2005, töötas arhiivis juba 1930. aastatest alates), teise suure osa koostas tema abikaasa, sama arhiivi töötaja Hedvig Rava (s 1921). Tänu nende tööle on praegu palju hõlpsam kasutada personaalraamatuid, leidmaks nendest konkreetse perekonnanimega inimeste andmeid.


2005. aasta kevadel alustas Eesti Genealoogia Selts nende registrite digitaalkujule viimist, et veelgi hõlbustada personaalraamatute kasutamist ning aidata leida raskesti leitavaid andmeid. Seltsi liikmed ning paljud ka väljastpoolt seltsi on sellest ajast alates abistanud oma valitud koguduse nimeregistrite arvutisse sisestamisel (vt nimekirja). Ajalooarhiivi abiga sai sellest ühtne andmebaas koos otsimootoriga. Andmebaasi täiendamine kestab pidevalt, samuti viiakse iga päev sisse parandusi.


Andmebaas hõlmab peaaegu kõiki koostatud luteri koguduste personaalraamatute registreid. Osad registrid, mis on vastava köite juures, pole andmebaasi veel kantud ning selleks võib igaüks oma abi pakkuda (aadressil fred@isik.ee). Lisaks vajavad koostamist osade personaalraamatute nimeregistrid. Need on koostamata enamasti selliste koguduste puhul, mille personaalraamatute viimane komplekt hõlmab kogu kihelkonda ja on tähestikulises järjekorras (Saarde, Rakvere). Seda, millised personaalraamatud on indekseeritud ning mille nimed on andmebaasis, näete vastava nupukese järgi Saagas säiliku pealkirja järel.

 

Kuna osad nimed olid kõigepealt registrite koostajate poolt käsikirjaliselt kirja pandud ning seejärel andmebaasi koostajate poolt arvutisse sisestatud, siis on olnud mitmekordne võimalus vigade tekkimiseks. Seetõttu tuleb nimede otsingul appi võtta oma fantaasia, kuidas võisid mitmed ümberkirjutajad teid huvitavaid nimesid allikast välja lugeda. Vigadest teatamiseks on iga kirje juures ka nupuke, millele klikkides avaneb vorm veast teatamiseks. Kirjutage sinna lühidalt, kas vigane on nimekuju, säiliku või lehekülje number. Nimekujud peavad andmebaasis olema kujul, nagu nad on vastavas personaalraamatus, mitte aga sellised, nagu nad võisid olla mõnes hilisemas personaalraamatus või normitud kujul. Õigustatud veateated viiakse andmebaasi. Veateadetele reeglina ei vastata.


NB! Lehekülje number viitab originaalraamatu lehekülje või lehe numbrile, mitte Saagas olevale pildinumbrile! Kuna osasid lehekülgi on Saagas topelt, siis pildi ja lehekülje numbrid ei vasta teineteisele. Samuti on osades raamatutes nummerdatud lehed (st üks leht kahe poolega), osades leheküljed. Seetõttu võib Saaga pildil nr 400 olla umbes lehekülg 400 või hoopis umbes leht 200.


Märkuste lahtris on märgitud, kui andmesisestaja pole nimeregistris olevast lehekülje või säiliku numbrist täpselt aru saanud, samuti võib seal olla mõisa (ja küla) nimi, märkus selle kohta, kui tegu on neiupõlve- või lesenimega jmt. Arhivaali/säiliku numbri all märkuste lahtris mõeldakse enamasti Perekonnaarhiivis antud säiliku (arhivaali) numbrit. Kui raamat on üle antud Ajalooarhiivi, siis on see number muutunud, kuid neid pole olnud võimalik korraga konvertida. Seetõttu soovitame otsida AISist (http://ais.ra.ee) vastava koguduse personaalraamatute hulgast, milline kandis varem otsitavat arhivaali numbrit. See on AISis kirjas märkuste lahtris iga säiliku juures eraldi ning nähtaval ka Saagas iga raamatu alguses.


Otsimootori puhul võib tulemuslikumaks kasutamiseks tähele panna järgmisi nippe.Pigem otsige rohkemate metamärkidega, leides nii ka palju mittevajalikke nimesid, kuid saades siiski suurema võimaluse leida nimekuju, mille peale te ise poleks tulnud. Piirates liigselt otsitavat nime, võib teil jääda mõni nimekuju leidmata.


 

Andmete sisestajad (nende hulgas on ka EGeSi mittekuuluvaid vabatahtlikke) ning nende sisestatud kirjete hulk seisuga 14.04.2020:


 1. Märt Aab
 2. Andry Arro
 3. Ain Birk
 4. Britt Elu
 5. Birgit Elu
 6. Eda Faulhuber
 7. Peeter Grünberg
 8. Hubert Gutmann
 9. Piret Gyninen
 10. Katrin Hanko
 11. Urmas Heinaste
 12. Piia Heinla
 13. Juta Heinloo
 14. Ines Horton
 15. Ants Härma
 16. Malle Jaagola
 17. Mare-Ann Jaeger
 18. Eve Järv
 19. Assar Järvekülg
 20. Kairi Järvpõld
 21. Eve Jürgens
 22. Kati Karja
 23. Kalev Kask
 24. Anne Kaunismaa
 25. Urmas Kernu
 26. Toomas Kivisto
 27. Kaire Koch
 28. Kristi Koitmäe (Paal)
 29. Egle Kreisen
 30. Kadri Kruusiauk
 31. Juta Kuik
 32. Maris Lauri
 33. Maidu Leever
 34. Mart Leidus
 35. Sybille Leino
 36. Mildred Liinat
 37. Einar Lukkonen
 38. Andres Luuk
 39. Helve Lõhmus
 40. Raivo Maine
 41. Mardo Margumets
 42. Tiiu Maripuu
 43. Marta Merila (Takkel)
 44. Marvi Meriniit
 45. Elvi ja Marvi Meriniit
 46. Anneli  Metson
 47. Margit Miller
 48. Mailis Mölder
 49. Elle Narusk
 50. Maaja Narusk
 51. Valdu Nellis
 52. Eva Niglas
 53. Rene Niilisk
 54. Anneli  Ojatamm
 55. Eha Otsa
 56. Sirje Padar
 57. Mall Pendin
 58. Asta Pintsaar
 59. Andres Pisa
 60. Evelin Povel-Puusepp
 61. Laine Priimägi
 62. Kalle Pullmann
 63. Fred Puss
 64. Regina Raag
 65. Marika Radiko
 66. Ülo Rehepapp
 67. Eve Reinik
 68. Marju Reismaa
 69. Eve Resev
 70. Andri Riid
 71. Eike Riis
 72. Helje Riives
 73. Sirje Roht
 74. Tõnu Rohumäe
 75. Helin Roop
 76. Reet Ruusmann
 77. Vesta Saar
 78. Helen Saarniit
 79. Mari Sarv
 80. Mai  Schröder
 81. Piret Simmer
 82. Kalju Sipp
 83. Ivi Soomägi
 84. Ave Suija
 85. Tiina Tafenau
 86. Jaan Tagaväli
 87. Ruth Teder
 88. Harry Tuulik
 89. Anu Ulm
 90. Evelin Valdre
 91. Aly Valvas
 92. Jaan Varol
 93. Mart Varvas
 94. Kaire Veeroja
 95. Aire Veetõusme
 96. Salme Väljataga
 97. Harri Värs
 98. Sirje Överus
 99. Anonüümne

Neist üle 10 000 nime sisestajad on paksus kirjas, üle 100 000 nime sisestajad lisaks allajoonitud. Enamike sisestajate tehtud registrid on olnud varasemate registrite arvutisse kirjutamine, umbes 2008. aastast on aga uued registrid peamiselt käsitsi leht-lehelt koostatud.


Aastail 1999-2001 oli Kalle Pullmann juba varem arvutisse sisestanud ja internetti pannud nimeregistrid Viljandimaa koguduste kohta, kokku 22 912 nime.


Suur tänu kõikidele projektis osalejatele! Alati on oodatud soovid andmebaasi jaoks midagi omalt poolt indekseerida. 

 

Head kasutamist!

Fred Puss fred@isik.ee

Projekti juht

Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse liige

Tagasi