Digiteeritud arhiiviallikad
Kirikuraamatud
Luteri, õigeusu ja teiste koguduste kirikuraamatud
Hingeloendid
Eesti- ja Liivimaa rahvastik 1782-1858
Vallavalitsuste dokumendid
Vallaliikmete nimekirjad, vallavalitsuste protokolliraamatud 19. sajandist 1918. aastani
Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist (1918-1940)
Kohalike omavalitsuste elanike nimekirju Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi kogudest
Majapidamisraamatud
Valdade ja külanõukogude täitevkomiteede majapidamisraamatud 1944-1990
Muuseumite kogud
Massdigiteerimise projekti «Jäägem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks» raames digiteeritud pereloolised kogud
Petseri ja Narva-taguste valdade elanikele perekonnanimede panemine
Perekonnanimede panemise protokollid 1921-1923 ja kataloogikaardid
Vakuraamatud
Andmed talude ja koormiste kohta 17.-19. sajandil
Kinnistusametid
Kinnistusregistrid tsaariajast 1940. aastani
Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad
Nekrutite ja kutsealuste nimekirjad 1799-1917
Riigiasutused
Eesti Vabariigi ministeeriumid ja allasutused, välisesindused, eksiilvalitsus
Kõrgkoolid ja akadeemilised organisatsioonid
Ülikoolide, korporatsioonide ja akadeemiliste ühenduste arhiivid
Eesti sõjavägi 1917-1940
Põllumajandusloendused
1939. aasta põllumajandusloenduse maa- ja talundilehed
Riigi- ja rüütelkondade asutused
Eestimaa ja Liivimaa riigi- ja rüütelkonna asutuste materjale 18. sajandist kuni 1917. aastani
HerBalt: baltisaksa genealoogilised allikad
Koostööprojekti "Hereditas Baltica" käigus digiteeritud baltisaksa perekonnaloo allikad
Linnad
Magistraatide ja linnavalitsuste dokumente
Isikuarhiivid
Isiku- ja perekonnaarhiivide materjale
Kohtuasutuste materjalid
Kohtuasutuste protokolliraamatuid 19. sajandist
Organisatsioonid
Kooliajaloo allikad
Statistilised ankeedid ja kooliõpetajate aruanded rahvakoolide kohta Eesti- ja Liivimaalt 19. sajandist
Kollektsioonid
Gildide ja tsunftide arhiivid
Gildide ja tsunftide dokumente Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi kogudest
Kaardikirjeldusraamatud
Kaartide kirjeldusi 17.-19. sajandist
Materjale vanausuliste kohta
Andmeid vanausuliste arvu, paiknemise ja perekonnatoimingute kohta
Judaica
Estica
Valik Eesti-ainelisi materjale välisriikide arhiividest
Arhitektuurimuuseumi plaanid
Kaartide infosüsteem
Sisaldab digiteeritud kaarte Rahvusarhiivi kogudest
Pärgamendid
Sisaldab digiteeritud pärgamente Rahvusarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Linnaarhiivi kogudest
Tallinna Aadressbüroo aadresslehed
Andmeid Tallinna elanike kohta 1909-1929
Tartu projektid
Tartu linna hoonete ehitusplaanid aastatest 1871-1918
Aadlivapid
Rahvusarhiivis säilitatavate aadlivappide kujutised
Pitserid
Rahvusarhiivis säilitatavate pitserite kujutised
17. sajandi trükised
17. sajandi (kuni 1710) trükised Rahvusarhiivi fondides
Uued arhivaalid
Saaga kohta
Projekti eesmärk, sisu ja kirjeldus
Saaga partnerid ja toetajad
Asutused ja isikud, kellega koostöös on Saaga valminud
Nipid ja nõuanded
Nippe ja nõuandeid, kuidas Saagat tõhusamalt kasutada

Virtuaalne uurimissaal


VAU on Rahvusarhiivi kliente teenindav virtuaalne uurimissaal, mis koondab kõiki arhiivikasutajatele suunatud arhiivide veebiressursse ning olulist arhiiviteavet
Kasutajate poolt loodud paikkondlikud andmebaasid
Linke kasutajate poolt loodud lehekülgedele, kus leidub Saagas olevate allikate ümberkirjutusi ja muud huvitavat


Ühisloomeprojektid


Eestlased esimeses ilmasõjas


Tartu 1867


Vallakohtud


Vabadussõda

 
 
Saagas on hetkel 567 340 digiteeritud säilikut; 38 277 575 pilti kogumahuga 51 271 GB. Sisseloginud kasutajaid: 320