Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Lääne praostkond » EELK Märjamaa kogudus » I Pastori kantselei » 4 Kirikuraamatud ja nimistud » 4.2 Sündinute nimistud; 1851-1893, 1927-1947
Ristimise raamat
Arhivaal EAA.1247.1.187 1927-1947
Sünnimeetrika
Arhivaal EAA.1247.1.211 1851-1871
Sünnimeetrika
Arhivaal EAA.1247.1.212 1872-1893, 01.1894, 01.1900, 06.1907-08.1907
Sündinute ja ristitute nimekiri
Arhivaal EAA.1247.1.225 1892-1908
Sündinute ja ristitute nimekiri
Arhivaal EAA.1247.1.226 1908-07.1927