Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Lääne praostkond » EELK Märjamaa kogudus » I Pastori kantselei » 4 Kirikuraamatud ja nimistud » 4.7 Personaalraamatud; 1862-1927
Personaalraamat: Haimre, Vaimõisa, Valgu, Kasti, Orgita, Mõisamaa
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.217 1862-1871
Personaalraamat: Lümandu, Kõrvetaguse, Tolli, Konuvere, Paeküla, Märjamaa, Sõtke, Sipa, Kohatu, Päädeva, Männiku, Mõraste
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.218 1862-1871
Personaalraamat: Mõraste, Haimre, Kasti, Kõrvetaguse, Mõisamaa, Orgita, Valgu
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.219 1870-1882
Personaalraamat: Kohatu, Konuvere, Lümandu, Märjamaa, Paeküla, Päädeva, Tolli, Sipa, Sõtke, Männiku, Vaimõisa, Kuuda
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.220 1870-1882
Personaalraamat: Mõraste, Haimre, Kasti, Kõrvetaguse, Mõisamaa, Orgita, Valgu
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.221 1883-1897
Personaalraamat: Kohatu, Konuvere, Lümandu, Märjamaa, Paeküla, Päädeva, Tolli, Sipa, Sõtke, Männiku, Vaimõisa, Pühatu, Riidaku, Kuuda
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.222 1883-1899
Personaalraamat (A-O)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.190 1926-1949
Personaalraamat (P-W + sakslased)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.191 1926-1949
Personaalraamat VI (Mõraste, Haimre, Kasti, Kõrvetaguse, Mõisamaa, Pühatu, Riidaku, Orgita, Valgu. Sakslased
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.223 1899-1914
Personaalraamat VII (Kohatu, Konuvere, Kuuda, Limandu, Märjamaa, Paeküla, Pädeva, Tolli, Sipa, Sõtke, Männiku, Vaimõisa)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.224 1899-1914
Personaalraamat VIII (Haimre, Kasti, Kõrvetaguse, Mõisamaa, Pühatu, Riidaku, Orgita, Valgu)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.233 1914-1927
Personaalraamat IX (Kohatu, Konovere, Lümandu, Märjamaa, Paeküla, Päädeva, Tolli, Sipa, Sõtke, Männiku, Vaimõisa, Kuuda, saksa pihtkond)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1247.1.234 1914-1927
Personaalraamatute tähestik
Arhivaal EAA.1247.1.235