Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Nõva vallavalitsus; EAA.2649; 1858-1918
Protokollid
Sari
Revisjonilehed
Sari
Vallaelanike nimekirjad
Sari
Magasiraamatud
Sari
Kassaraamatud
Sari
Alamate tagavaraväelaste peredele antava toitlustoetuse arvepidamisraamatud
Sari
Maksuraamatud
Sari
Väeteenistuskohuslaste nimekirjad
Sari
Passiraamatud
Sari
Registratuurraamatud
Sari
Kirjavahetuse toimikud
Sari