Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Köisi (Esna) vallavalitsus » Vallaliikmete nimekirjad; 1859
Nimejuhatajad
Allsari 1859