Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Pöögle vallavalitsus » Passiraamatud
Passiregistrid
Allsari
Passiregistri alfabeedid
Allsari
Ajutiselt vallas viibivate isikute registreerimisraamatud
Allsari