Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Sangaste vallavalitsus » Passiraamatud » Passiregistri alfabeedid
Passiregistri alfabeet
Arhivaal EAA.3313.1.87 1902
Passiregistri alfabeet
Arhivaal EAA.3313.1.88 1908