Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Konguta vallavalitsus » Passiraamatud » Passiregistri alfabeedid
Passide alfabeet
Arhivaal EAA.3210.1.288 1901-1912