Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Konguta vallavalitsus » Üksikdokumendid
Liiso Järvsoni isikutunnistus
Arhivaal EAA.3210.1.316 1892
Väike-Konguta vallavalitsuse palve Liivimaa kubermangu talurahvaasjade komisjonile (kontsept)
Arhivaal EAA.3210.1.317 1894
Luke vallakohtu teade Konguta vallavalitsusele
Arhivaal EAA.3210.1.318 1908