Saaga » Kollektsioonid » Leningradi oblasti vähemusrahvuste elanike ...; ERA.R-1916; 1941-1944
1. Eestlased
Sari
2. Leedulased
Sari
3. Lätlased
Sari
4. Sakslased
Sari
5. Soomlased
Sari
6. Vadjalased
Sari