Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 2. Sõjaväeosade ja -asutuste dokumentide ... » 2.10. 6. Jalaväepolk
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.224 19.11.1918-28.02.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.225 21.11.1918-30.12.1918
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.226 01.01.1919-31.01.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.227 01.02.1919-28.02.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.228 01.03.1919-31.03.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.229 01.03.1919-31.03.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.230 01.04.1919-30.04.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.231 01.05.1919-30.05.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.232 01.06.1919-30.06.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.233 01.07.1919-31.08.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.234 01.07.1919-31.08.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.235 01.09.1919-31.10.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.236 01.09.1919-31.10.1919
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.237 01.11.1919-31.12.1919
Pabsteli päevaraamatu ärakiri
Arhivaal ERA.2124.1.238 01.11.1919-10.01.1920
6. Jalaväepolgu Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.239 01.01.1920-31.01.1920
6. Jalaväepolgu päevaraamatud
Arhivaal ERA.2124.1.240 1918-1920
Töökomisjoni märkmed 1. Jalaväepolgu materjalide läbitöötamise kohta
Arhivaal ERA.2124.1.241
Töökomisjoni märkmed 7. Jalaväepolgu materjalide läbitöötamise kohta
Arhivaal ERA.2124.1.242
Töökomisjoni märkmed 6. Jalaväepolgu materjalide läbitöötamise kohta
Arhivaal ERA.2124.1.243