Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Harju maakonna komissar; EAA.4697; 1917-1917
Siseministeeriumi, Eestimaa kubermangukomissari ja teiste ringkirjad
Arhivaal EAA.4697.1.1 21.06.1917-06.10.1917
Valdade nõukogude protokollid ja protestid nõukogu liikmete ja ametnike valimise ja palga määramise kohta
Arhivaal EAA.4697.1.2 08.07.1917-07.10.1917
Komissarile teadmiseks ja kinnitamiseks saadetud Nõmme elanike komitee protokollide ärakirjad
Arhivaal EAA.4697.1.3 26.08.1917-27.09.1917
Komissarile teadmiseks saadetud valdade nõukogude protokollide ärakirjad
Arhivaal EAA.4697.1.4 20.09.1917-06.10.1917
Juhend, protokollid ja kirjavahetus Eestimaa Toitlusvalitsusega ja Rapla valla toitluskomiteega Rapla valla toitluskomitee tegevuse ja liikmete valimise asjus
Arhivaal EAA.4697.1.5 20.06.1917-25.09.1917
Kirjavahetus Eestimaa kubermangukomissariga, vallavalitsustega ja teistega Asutava Kogu ja Nõmme elanike komitee valimiste, evakueerimise, vallamaksude määramise, Tartu linnapea Luht'i arreteerimise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4697.1.6 20.06.1917-07.10.1917
Ringkiri, nimekirjad ja kirjavahetus Eestimaa kubermangukomissariga ja maakonna miilitsaülemaga riigi varanduse ülevõtmise asjus endiselt politseivalitsuselt
Arhivaal EAA.4697.1.7 07.07.1917-18.09.1917
Harjumaa mõisate ja valdade öövalvete korraldus ja öövahtide nimekirjad
Arhivaal EAA.4697.1.8 1917