Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Järva maakonna komissar; EAA.4698; 1917-1917
Eestimaa Kubermanguvalitsuse, Toitluskomitee ja teiste ringkirjad ja juhend
Arhivaal EAA.4698.1.1 16.03.1917-23.10.1917
Vallanõukogude koosolekute protokollide raamat
Arhivaal EAA.4698.1.2 27.09.1917-24.11.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega, miilitsavanemaga ja teistega tempelmaksu nõudmise, sõidulubade andmise, küttepuude muretsemise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4698.1.3 20.04.1917-14.11.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega ja Paide posti-telegraafi kontori ülemaga asutuste, ametnike ja nende perekondade evakueerimise asjus
Arhivaal EAA.4698.1.5 09.10.1917-12.10.1917
Protokoll ja kirjavahetus vallavalitsustega sõjaväelaste perekondadele abiraha maksmise asjus
Arhivaal EAA.4698.1.6 14.10.1917-04.12.1917
Vallavalitsuste teadaanded 23. mail 1917. a maavalimiste kohta
Arhivaal EAA.4698.1.7 16.08.1917-23.08.1917
Vallavalitsuste teadaanded vallanõukogude valimise kohta
Arhivaal EAA.4698.1.8 18.08.1917-13.10.1917
Vallavalitsuste ja miilitsavanemate teadaanded nakkushaiguste ja seadusevastaste juhtumite kohta
Arhivaal EAA.4698.1.9 28.09.1917-12.10.1917
Protokoll ja kirjavahetus vallavalitsustega, Paide linna miilitsaülemaga ja teistega abiraha nõudmise ja suurendamise asjus
Arhivaal EAA.4698.1.4 24.08.1917-11.10.1917