Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused
Venemaa Asutava Kogu valimiste Tartu linna valimiskomisjon
Arhiiv EAA.4687 1917-1917
Venemaa Asutava Kogu valimiste Virumaa valimiskomisjon
Arhiiv EAA.4688 1917-1918
Venemaa Asutava Kogu valimiste Võrumaa valimiskomisjon
Arhiiv EAA.4685 1917-1917
Eesti ajutise maavalitsuse haridusosakond
Arhiiv EAA.4683 1917-1917
Eestimaa kubermangu komissar
Arhiiv EAA.4699 1917-1918
Eestimaa kubermangu komissari abi
Arhiiv EAA.4695 1917-1918
Eestimaa kubermangu maakomitee
Arhiiv EAA.4670 1917-1918
Eestimaa kubermangu maakondade toitluskomiteed (Koondfond)
Arhiiv EAA.215 1915-1918
Eestimaa kubermangu seltsiasjade nõukogu
Arhiiv EAA.44 1862-1918
Eestimaa kubermangu talurahvaasjade komisjon
Arhiiv EAA.40 1882-1917
Eestimaa kubermangu toitluskomitee sõjaväemoona muretsemise volinik
Arhiiv EAA.214 1914-1918
Eestimaa kubermanguvalitsus
Arhiiv EAA.30 1744, 1782-1917
Eestimaa valdade toitluskomiteed (koondfond)
Arhiiv EAA.3641 1916-1918, 1921
Haapsalu linna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4759 1917-1917
Haapsalu maakonna komissar
Arhiiv EAA.4696 1917-1917
Harju maakonna komissar
Arhiiv EAA.4697 1917-1917
Harju maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4693 1917-1917
Järva maakonna komissar
Arhiiv EAA.4698 1917-1917
Järvamaa 1. jaoskonna politseipristav
Arhiiv EAA.2712 1917-1917
Järvamaa miilitsaülem
Arhiiv EAA.4846 1917-1917
Järvamaa politseivalitsus
Arhiiv EAA.61 1888-1917
Karksi kihelkonna vanemmilitsionäär
Arhiiv EAA.4873 1917-1917
Kehtna valla vanemmilitsionäär
Arhiiv EAA.4968 1917-1918
Kolga valla miilitsakomitee
Arhiiv EAA.4975 1917-1917
Lihula jaoskonna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4761 1917-1917
Liivimaa kubermangu väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.301 1874-1918
Liivimaa kuberneri kantselei
Arhiiv EAA.296 1794-1917
Liivimaa maakultuuri büroo
Arhiiv EAA.2059 1793-1925
Liivimaa maanõunike kolleegiumi statistikabüroo
Arhiiv EAA.1427 1860-1913
Liivimaa rüütelkonna varade ja õiguste Liivimaa ja Eestimaa maanõukogule üleandmise komisjon
Arhiiv EAA.4958 1917-1918
Lääne maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4676 1917-1917
Läänemaa miilitsaülem
Arhiiv EAA.4760 1917-1918
Maanõukogu Järvamaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4681 1917-1917
Maanõukogu Pärnumaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4690 1917-1917
Maanõukogu Saaremaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4678 1917-1917
Maanõukogu Tartumaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4680 1917-1917
Maanõukogu Viljandimaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4691 1917-1917
Maanõukogu Virumaa valimiskomitee
Arhiiv EAA.4679 1917-1917
Märjamaa jaoskonna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4762 1917-1917
Narva linna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4833 1917-1917
Narva tolliamet
Arhiiv EAA.644 1722-1918
Paistu jaoskonna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4183 1917-1917
Paldiski linna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4185 1917-1918
Pärnu maakonna komissar
Arhiiv EAA.4666 1917-1917
Pärnu maakonna maakomitee
Arhiiv EAA.4689 1917-1918
Pärnu maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4673 1917-1918
Pärnumaa miilitsaülem
Arhiiv EAA.4182 1917-1918
Pärnumaa politseivalitsus
Arhiiv EAA.344 1888-1917
Pärnumaa sõjakahjude hindamise komisjon
Arhiiv EAA.225 1915-1917
Põhja-Liivimaa toitluskomitee
Arhiiv EAA.569 1916-1918
Põllumajandusloenduse Põhja-Liivimaa piirkonnavolinik
Arhiiv EAA.2847 1916-1916
Saaremaa 1. jaoskonna politseipristav
Arhiiv EAA.2500 1917-1917
Saaremaa 2. jaoskonna politseipristav
Arhiiv EAA.2501 1917-1917
Saaremaa maakonna komissar
Arhiiv EAA.4668 1917-1917
Saaremaa maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4694 1917-1917
Saaremaa toitluskomitee
Arhiiv EAA.573 1916-1917
Suure-Kõpu jaoskonna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4184 1917-1917
Sõjapõgenike abistamise Põhja-Balti komitee
Arhiiv EAA.2311 1915-1918
Sõjaväkke võetud soldatite perekondade hoolekandeasutus Tartus
Arhiiv EAA.3490 1914-1918
Tallinna rajooni tehaste nõukogu
Arhiiv EAA.218 1913-1918
Tallinna ümbruse jaoskonna miilitsaülem
Arhiiv EAA.4758 1917-1917
Tartu linna toitluskomitee
Arhiiv EAA.3574 1916-1919
Tartu linnavolikogu valimise komitee
Arhiiv EAA.4692 1917-1917
Tartu maakonna komissar
Arhiiv EAA.4667 1917-1917
Tartu maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4675 1917-1917
Tartumaa 2. jaoskonna politseipristav
Arhiiv EAA.3093 1917-1917
Tartumaa politseiosakonna 29. jaoskonna urjadnik
Arhiiv EAA.3115 1917-1917
Tartumaa toitluskomitee
Arhiiv EAA.570 1915-1919
Valga maakonna komissar
Arhiiv EAA.4671 1917-1917
Vana-Suislepa valla vanemmilitsionäär
Arhiiv EAA.4878 1909-1917
Venemaa Asutava Kogu valimiste Eestimaa ringkonnakomisjon
Arhiiv EAA.4684 1917-1917
Venemaa Asutava Kogu valimiste Harjumaa valimiskomisjon
Arhiiv EAA.4937 1917-1917
Venemaa Asutava Kogu valimiste Tallinna valimiskomisjon
Arhiiv EAA.4686 1917-1917
Venemaa Punase Risti Seltsi kohalikud komiteed Tartus (koondfond)
Arhiiv EAA.2013 1877-1917
Venemaa Punase Risti Seltsi Tartu kohalik naiskomitee
Arhiiv EAA.2012 1914-1917
Viljandi maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4672 1917-1918
Viru maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4677 1917-1917
Virumaa miilitsaülem
Arhiiv EAA.4811 1916-1919
Virumaa politseivalitsus
Arhiiv EAA.56 1888-1917
Võru maakonna komissar
Arhiiv EAA.4682 1917-1917
Võru maakonnavalitsus
Arhiiv EAA.4674 1917-1917