Saaga » Tartu Linna RSN Täitevkomitee ... » 10. Personaalpensionäride isiklikud toimikud; 1944-1987
Isiklik toimik - Päll, Hilja Marie t
Arhivaal EAA.T-30.4.26 17.12.1946-01.10.1956