Saaga » Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Haridusosakond; EAA.T-511; 1944-1965
17. Töötajate isiklikud toimikud
Sari 1944-1961