Saaga » Riigiasutused » Riigikantselei » Riigivanem ja riigihoidja » 8. Kirjavahetus ja informatsioon
Isikute palvekirjad toetuse saamiseks ning riigivanema kirjavahetus välisfirmade ja välissaadikutega materjalide tellimise, arvete tasumise ja teistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.5.463 01.01.1931-30.12.1931
Eesti Kaitseväe esindaja Prantsusmaal informatsiooni Inglise ja Prantsuse poliitika taustast Eesti alal kodusõja perioodil; kirjavahetus Ungari ametiisikute, Belgia konsuli ja teiste isikute ning asutustega kindral Reegi külaskäigu kohta Ungarisse.
Arhivaal ERA.31.5.464 05.01.1933-18.11.1933
Eesti Vabariigi riigivanema kirjavahetus asutuste, organisatsioonide ja isikutega vastuvõttude, külaskäikude ja ekskursioonide korraldamise, toetuste andmise ning teistes majanduslikes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.5.465 02.01.1934-31.03.1935
Väeosade ülemate ettekanded riigivanema käsundusohvitserile õnnetusjuhtumite üle sõjaväeosades, riigivanema käsundusohvitseri kirjavahetus asutuste ja organisatsioonidega riigivanemale saadetud tänuavalduste ja teistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.5.466 01.04.1935-31.03.1936
Isikute palvekirjad töökoha ja riigivanema jutule saamiseks.
Arhivaal ERA.31.5.467 02.04.1937-30.03.1938
Kollektsionääride palved autogrammide ja tarvitatud postmarkide saamiseks.
Arhivaal ERA.31.5.468 25.04.1938-22.02.1939
Informatsiooniline kirjavahetus Välisministeeriumi ja Riigikohtu esimehega "Riigi Teataja" välismaale saatmise ja kohtutegelaste nõupidamise korraldamise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.469 21.09.1925-23.09.1925
"Scheel ja Ko" märgukirjad riigivanemale konfliktide lahendamise kohta NSVL Kaubandusliku Esindusega.
Arhivaal ERA.31.5.470 22.12.1925-29.12.1925
Kinnitusaktsiaseltsi "Eesti Lloyd" juhatuse poolt K. Päts'ile annetatud aukiri.
Arhivaal ERA.31.5.471 12.1932
Välismaalaste kirjad riigivanemale informatsiooniks.
Arhivaal ERA.31.5.472 06.06.1935-16.11.1935
Välisajakirjanduses ilmunud informatsioon riigivanema K. Päts'i kohta.
Arhivaal ERA.31.5.473 02.1936-03.1936
Materjalid Pärnumaa 1.jaoskonna koolinõuniku M. Raua rajooni algkoolide VI kl õpilaste kontrolltöödest 1936.a. kevadel riigivanema K. Päts'i kohta.
Arhivaal ERA.31.5.474 1936-1937
Väljalõiked Soome ajalehtedest Eesti Vabariigi presidendi külaskäigu kohta Soome.
Arhivaal ERA.31.5.475 29.08.1937-04.09.1937
Rahvusvaheliste organisatsioonide ring- ja märgukirjad.
Arhivaal ERA.31.5.476 18.08.1938
Peaminister Kaarel Eenpalu kirjavahetus Saksamaa saadiku H. Frohwein'iga peaministri poolt Võrumaal peetud kõne tagajärjel tekkinud arusaamatuste lahendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.477 25.05.1939-09.06.1939
Vabadussõjalaste liikumise pooldajate anonüümähvarduskirjad Eesti Vabariigi riigivanemale K. Päts'ile.
Arhivaal ERA.31.5.478
Kirjavahetus välisfirmade lauapesu, portselani ja kristalli tellimise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.491 09.01.1931-12.11.1931
Kirjavahetus välisfirmadega välismaalt tellitavate veinide ja teiste alkohoolsete jookide kohta.
Arhivaal ERA.31.5.491a 21.04.1931-22.12.1931
Kirjavahetus sise- ja välismaa firmadega veinide, konjakite, likööride ja sigarite tellimise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.492 03.01.1932-13.12.1932
Kirjavahetus sise- ja välismaa firmadega veinide, konjakite, likööride ja sigarite tellimise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.492a 01.01.1934-31.03.1935
Kirjavahetus välisfirmadega tellitavate veinide, likööride, sigarite ja sigarettide kohta; arved ja kalkulatsioonid.
Arhivaal ERA.31.5.493 07.03.1935-03.1936
Eesti Vabariigi riigihoidjale saadetud välisriikide kirjastuste ja isikute kirjad ajakirjade tellimise ja kollektsioonide kogumise kohta; kiri riigihoidjale Soome Valge Roosi suurristi annetamise kohta.
Arhivaal ERA.31.5.493a 26.05.1937-31.03.1938