Meetrikaraamatud

Meetrikaraamatud on registrid, mis sisaldavad kronoloogilises järjekorras sündide, abiellumiste ja surmajuhtumite sissekandeid. Sünnimeetrikais on märgitud lapse sünni ja ristimise aeg, vanemate elukoht (mõis ja majapidamine), lapse nimi, vanemate nimed koos seisuse ja ametiga ning vaderite nimed. Abielumeetrikasse on sisse kantud laulatuse kuupäev, peigmehe ja pruudi nimed, elukohad, vanused ja abiellujate vanemate nimed. Surmameetrikasse on kirjutatud surma ja matuse aeg, lahkunu viimane elukoht, nimi, seisus või amet, sünnikoht, vanus, sugu, perekonnaseis ja surma põhjus.

EAÕK sünnimeetrikais lisanduvad põhiandmetele veel ristija ja tunnistajate nimed, abielumeetrikais laulataja ja tunnistajate nimed ning surmameetrikais pihilevõtja, armulauaandja ja matja vaimuliku nimi ja matmiskoha andmed.

Vanimad kirikuraamatud pärinevad 17. sajandist, valdav osa meetrikaist algab siiski 18. sajandil, EAÕK meetrikad enamasti 19. sajandi teisel poolel. Arhiivis säilitatakse meetrikaraamatuid, mis olid käibel enne 1925. aasta perekonnaseadust. 1. juulil 1926. aastal jõustunud seadus lahutas perekonnaseisu dokumentatsiooni pidamise lõplikult kirikust ning tegi selle ülesandeks kohalikele perekonnaseisuametitele.
Tagasi