Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4876-4900 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Sõjavägede Staabi ohvitseride reservi kolonel Juhan Järver. 1940 EFA.26.3.476View
Sõjavägede Varustusvalitsuse ohvitser kolonelleitnant Johannes Norman (Normann). 1940 EFA.26.3.475View
Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna riistade jaoskonna ülem major Karl Laev. 1940 EFA.26.3.472View
Sõjaväe Varustusvalitsuse relvastusosakonna ohvitser kapten Villem Raus 1940 EFA.26.3.471View
Ratsaväe inspektori käsundusohvitser major Vidrik (Friedrich) Sibul. 1940 EFA.26.3.367View
Sõjavägede Staabi ohvitser kapten Ain (August) Rääk. 1940 EFA.26.3.364View
1. Suurtükiväegrupi ohvitser leitnant Ants Lumiste (Arnold Spirka). 1940 EFA.26.3.363View
Sõjaväe Varustusvalitsuse ballistikajaama ülem leitnant Aleksander Sivadi (Sivard). 1940 EFA.26.3.362View
Sõjavägede Staabi käsundusohvitser vanemleitnant Leo Poska. 1940 EFA.26.3.361View
Ratsarügemendi ülem major Feliks Jänes. 1940 EFA.26.3.360View
10.Üksik Jalaväepataljoni majandusohvitser leitnant Arnold Luha. 1940 EFA.26.3.359View
7.Jalaväerügemendi ohvitser major Jakob Saidlo. 1940 EFA.26.3.357View
Auto-Tankirügemendi ohvitser kapten Eduard Stamm. 1940 EFA.26.3.356View
Vabadussõja ajaloo komitee töökomisjoni juht kolonel Mihkel Kattai. 1940 EFA.26.3.118View
[Sõjakooli suurtükiväeklassi nooremleitnant Ants Sillar] 1940 EFA.26.3.117View
Sõjavägede Staabi VI osakonna (väljaõpe) ohvitser kapten Tavid Kiljako. 1940 EFA.26.3.116View
Sõjakooli ohvitser lipnik Feliks Pritsu. 1940 EFA.26.3.115View
Sõjaministeeriumi käsundusohvitser kolonel Eduard Melts. 1940 EFA.26.3.107View
Sõjaväe Varustusvalitsuse raha-arveosakonna sõjaväeametnik Valentin Lepamäe (Lepberg) 1940 EFA.26.3.106View
Jalaväe inspektor kolonel Johannes Siir. 1940 EFA.26.3.101View
Sõjavägede Staabi V osakonna (mobilisatsioon) üldjaoskonna ülem major Oskar Kaunissaar. 1940 EFA.26.3.99View
Sõjakooli õppejõud major Erich Kõiv. 1940 EFA.26.3.98View
Suurtükiväe inspektori käsundusohvitser kapten Arnu Nõmm. 1940 EFA.26.3.97View
3.Diviisi intendant kolonel Nigul Ermaste (Nikolai Ermann). 1940 EFA.26.3.96View
Sõjaväe Keskapteegi ülem, farmatseut kapten Juhan Kalvo (Johannes Kansvei). 1940 EFA.26.3.89View