Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 301-325 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
3.Jalaväepolgu 11.rood õppuste vaheajal. II reas paremalt kolmas rooduülem leitnant Rudolf Kurelauk. 1920 EFA.114.3.710View
1. Jalaväepolgu ülem alampolkovnik Aleksander Pulk. 1920 EFA.114.3.727View
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu 7.rood. II reas keskel [rooduülem alamleitnant August Raak (Algus Raag)?]. 1919. EFA.114.3.736View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.5 suurtükiplatvorm Tasuja enne rindele saatmist. 10.1919 EFA.114.3.760View
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Polgu arsti kohusetäitja Archibald Raud (esiplaanil) ja sõdurid Keiss ning Koll. 12.1919 EFA.59.3.799View
Reservkolonelleitnant Jaan Unt. 1934(Supposed) EFA.59.3.801View
Vabadussõda. Viljandi Kaitsepataljoni ohvitserid. Vasakult: lipnik Vladimir (Voldemar) Kampus, sõjaväeametnik Jaan Lint?, 3.roodu vanemohvitser lipnik Jaan Vastisson (Kõue) 04.1919 EFA.60.3.802View
Vabadussõda. Sakala Partisanide Pataljoni üks rood. 1919 EFA.60.3.803View
Vabadussõda. 3.Jalaväepolgu 3.roodu ülem alamkapten Jaan Hermann (Heljuste). 01.1920 EFA.114.3.815View
Grupp 3.Jalaväepolgu ohvitsere. Vasakult: alamleitnant Paul Poom, lipnik Aleksander (Aleks) Melts, leitnant Johann (Jaan) Madisson, alamkapten Ilja (Eljas) Kasak, lipnik Ferdinand Silmann, ?, kapten Rodion Treimuth, alamkapten Jaan Hermann (Heljuste), ?. 1920 EFA.114.3.819View
Vabadussõda. Kergeristleja Vambola ohvitserid. Vasakult: komandör mereväe lipnik Tiido Kraus (Tiidu Kore), [dessandiülem mitšman Villem Granfeldt (Villem Karineem)?], ?, [vanem mehaanikainsener mitšman Eduard Avik (Aavik)?], [paremal taga kõrgemal vanem miiniohvitser mereväe aselipnik Juhan Jansen?], vanemohvitser mitšman Valentin Grenz (paremal esiplaanil), [vanem tüüriohvitser mereväe lipnik August Mannide (Maaniidi)?]. 06.1919 EFA.114.3.831View
Vabadussõda. [9.Jalväepolgu ohvitserid. Vasakult neljas polguülem alampolkovnik Johann Schmidt?]. 1919 EFA.114.3.846View
Stend 1.Eesti Polgu tegevusest. 1920-1930 EFA.114.3.913View
Vabadussõda. Purustatud maanteesild ja ajutine sild üle Velikaja jõe Pihkvas. 23.07.1919 EFA.114.3.1438View
4. Eesti polgu lipnikud Oskar Kaunissaar (vasakul) ja Johannes Stramm. 02.1918 EFA.114.3.1470View
Vabadussõda. [3.Jalaväepolgu?] sõdurid Maximi kuulipildujaga. 1919 EFA.114.3.1499View
6.Jalaväepolgu 2.pataljoni ülem kapten Aleksander Jaakson (istub) ja allohvitser Vilhelms Munters (hilisem Läti välisminister). 1920 EFA.114.3.1534View
Vabadussõda. Grupp Insneripataljoni teedeehituse roodu sõdureid. Keskel istub rooduülem alamleitnant Herbert Gabriel? 04.1919 EFA.114.3.1568View
Vabadussõda. Toiduainete laadimine küüdimehe vankrile 3.Diviisi varustusrongilt. 1919. EFA.114.3.1578View
Vabadussõda. Peipsi Laevastiku Divisjoni ohvitserid. Vasakult: I rida - ohvitseri asetäitja Reinhold Mühlbach, divisjoni komandöri käsundusohvitser lipnik Karl Pullmann, divisjoni komandör nooremleitnant August Mannide (Maaniidi), nooremleitnant Johannes Julle, suurtükipaat Ahti vahiohvitser nooremleitnant Albert Pentsop, J. Ausmeel; II rida: ohvitseri asetäitja Peet Riismann, Suurtükipaat Tartu komandör lipnik Jaan Usin, suurtükipaat Taara komandör ohvitseri asetäitja Jaak Saarts, suurtükipaat Vanemuine komandör nooremleitnant Jaan Riis, suurtükipaat Ahti komandör lipnik Andreas Yllö (Julle), divisjoni staabi käsundusohvitser alamleitnant Jaan Raudsepp; III rida: divisjoni mehaanikainsener nooremleitnant Johannes Plaks, [sõjaväeametnik Paul?] Nurk, N. Akermann, nooremleitnant Fritz Behrsin (Frits Bersin), nooremleitnant Jakob Bacholm (Ojamäe). 12.10.1919 EFA.114.3.1586View
Väeosa harjutustegevusel. 1920 EFA.114.3.1653View
Väeosa harjutustegevusel. 1920 EFA.114.3.1654View
Vabadussõda. Tundmatu lipnik talutoas. 1919 EFA.114.3.1691View
Vabadussõda. Tundmatu väeosa kuulipildujate komando. 1919 EFA.114.3.1802View
Vabadussõda. [Sideväelane] Johannes Tomason. 1919 EFA.114.3.1822View