Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 124351-124375 of 825392 result(s).
Vabadussõda. Ühistöö meditsiini- ja toitlustuspunkti personal koos julgestuseks kaasa antud kuulipilduriga Orava tuuleveski varemete juures.
Vabadussõda. Eesti ohvitserid koos Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia sõjaliste esindajatega Piusa raudteejaamas. Vasakult: Merejõudude juhataja adjutant vanemleitnant Karl Mitt, Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, laiarööpalise soomusrongi nr.2 ülem alamkapten Jaan Lepp, 2.Diviisi arsti kohusetäitja Hans Silbermann, 2.Diviisi ülem alampolkovnik Viktor Puskar, tõlk, Merejõudude juhataja mereväekapten Johan Pitka, Briti sõjaline esindaja kolonelleitnant Stephen Tallents, Ameerika Ühendriikide sõjaline esindaja kapten August Krantz, Eesti sõjaväe ülemjuhataja staabi käsundusohvitser kapten Eduard Villmann.
Vabadussõda. Kitsarööpaline soomusrong nr.5 Mõniste ja Hopa (Ape) vahelisel raudteel. Keskel seisab (heleda krae ja mütsiga) rongi II rühma ülem lipnik Oskar Uritam.
Vabadussõda. Kitsarööpalise soomusrongi nr.2 remondikomando Mõniste - Marienburgi (Aluksne) kitsarööpalisel raudteeliinil Kawershofi (Karva) silla parandustöödel.
I Maailmasõda. Vene suurtükiväe patarei.
Vabadussõda. Lahingutes hävinud talu elanikud lauda varemetes Zaretšje külas.
Vabadussõda. Punaarmee suurtükitules hävinud elumaja Juhkentalis.
Vabadussõjas langenud soomlaste ärasaatmine Tallinnast.
Vabadussõda. Laskemoona kastide mahalaadimine sadamas Briti kaubalaevalt Holywood.
Vabadussõda. Patsiendid ja personal Taani Valdemar Sejr laatsareti (nimetatud Taani kuninga 1170-1241 järgi) palatis.
Vabadussõda. Asutava Kogu valimised 6.Jalaväepolgu 10.roodus Henselhofis (Endzele). Vasakult 1. valimiskomisjoni liige alamleitnant Georg (Jüri) Vanatoa.
Laevastiku dessant Luuga lahes (joonistus).
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 töökomando parandamas vastase poolt purustatud raudteesilda.
Vabadussõda. Vangi langenud punaarmeelaste kolonn Moglino raudteejaama lähedal.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi ülem alampolkovnik Karl Parts (paremal) tervitab Sõjavägede ülemjuhatajat kindralmajor Johan Laidoneri Pihkvas. Paremal 2.Diviisi ülem polkovnik Viktor Puskar.
Vabadussõda. Enamlaste poolt purustatud Pihkva raudteesild.
Vabadussõda. Sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner Pihkvas. Vasakult: tundmatu, Loodearmee 2.brigaadi ülem polkovnik Stanislav Bulak-Balahovitš, J. Laidoner, J. Laidoneri adjutant alamkapten Richard Masing (Maasing), Soomusrongide divisjoni ülem alampolkovnik Karl Parts, (küljega valges) Balahovitši väesalga staabiülem polkovnik Stojakin, (vestleb Stojakiniga) 2. diviisi ülem polkovnik Viktor Puskar.
Vabadussõda. 1.Ratsapolgu 3.eskardon Jakobstadti (Jekapbils) lähistel.
Vabadussõda. 1.Ratsaväepolgu koosseisu määratud 1.Suurtükiväepolgu 6.patarei 87 mm suurtükid positsioonil Jakobstadti (Jekapbils) lähistel.
Vabadussõda. Soomusrongide Divisjoni ülem kapten Karl Parts (vasakul), 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder (keskel) ja 3.Diviisi staabiülem alampolkovnik Nikolai Reek Rodenpoisis (Ropaži).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Koiva (Gauja) jõe ääres.
Vabadussõda. Kolm Landeswehri sõdurit jõeparve sillal Koiva (Gauja) jõe ääres.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Bresslau (Braslava) mõisas. Kuulipilduja kõrval seisab polgu operatiivadjutant alamleitnant Karl Kirschfeldt (Kirsiväli).
Laiarööpaline soomusrong nr.6 manöövritel.
Lemsalu lahing (joonistus).