Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 26-50 of 826800 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.2 enne Petseri lahingut Lepassaare (Vastseliina) raudteejaamas. Neljane rühm suurtükiplatvormil Kalev (vasakult): patareiülem lipnik Leonhard Pallon, rongi komandant alamkapten Jaan Lepp, Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv.Võrumaa03.1919 EFA.198.A.267.9View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 suurtükiplatvorm „Uku“ Riias Bermondt-Avalovi vastasel sõjakäigul.Läti10.1919 EFA.198.A.267.8View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 ohvitserid koos Soomusrongide Divisjoni juhtidega Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 1. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 2. patarei ülem lipnik Leonhard Pallon, 3. Soomusrongide Divisjoni suurtükiväe inspektor leitnant Reinhold Sabolotny (Sabalotni), 4. Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, 5. komandant alamkapten Jaan Lepp, 6. komandandi abi alamkapten Hugo Lepp, 7. majandusülem Joosep Themas, 8. dessantpataljoni ülem alamkapten August Tõnishof (Teose)?; II rida - 1. Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, 2. 1.kuulipildujate komando nooremohvitser lipnik Tõnis Kind (Kint), 3. 1.dessantroodu nooremohvitser lipnik Eugen Bärenklau, 4. 2.dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt, 5. 2.kuulipildujate komando ülem leitnant Johann (Juhan) Fischer, 6. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser alamkapten Lembit Paap, 7. 2.dessantroodu ülem leitnant Edvin Reinvaldt, 8. 1.dessantroodu ülem leitnant Johan (Joann) Hiob.Võrumaa12.03.1919 EFA.69.A.260.14View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 ohvitserid koos Soomusrongide Divisjoni juhtidega Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 1. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 2. patarei ülem lipnik Leonhard Pallon, 3. Soomusrongide Divisjoni suurtükiväe inspektor leitnant Reinhold Sabolotny (Sabalotni), 4. Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, 5. komandant alamkapten Jaan Lepp, 6. komandandi abi alamkapten Hugo Lepp, 7. majandusülem Joosep Themas, 8. dessantpataljoni ülem alamkapten August Tõnishof (Teose)?; II rida - 1. Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, 2. 1.kuulipildujate komando nooremohvitser lipnik Tõnis Kind (Kint), 3. 1.dessantroodu nooremohvitser lipnik Eugen Bärenklau, 4. 2.dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt, 5. 2.kuulipildujate komando ülem leitnant Johann (Juhan) Fischer, 6. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser alamkapten Lembit Paap, 7. 2.dessantroodu ülem leitnant Edvin Reinvaldt, 8. 1.dessantroodu ülem leitnant Johan (Joann) Hiob.Võrumaa12.03.1919 EFA.114.4.4285View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 ohvitserid koos Soomusrongide Divisjoni juhtidega Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 1. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 2. patarei ülem lipnik Leonhard Pallon, 3. Soomusrongide Divisjoni suurtükiväe inspektor leitnant Reinhold Sabolotny (Sabalotni), 4. Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, 5. komandant alamkapten Jaan Lepp, 6. komandandi abi alamkapten Hugo Lepp, 7. majandusülem Joosep Themas, 8. dessantpataljoni ülem alamkapten August Tõnishof (Teose)?; II rida - 1. Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, 2. 1.kuulipildujate komando nooremohvitser lipnik Tõnis Kind (Kint), 3. 1.dessantroodu nooremohvitser lipnik Eugen Bärenklau, 4. 2.dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt, 5. 2.kuulipildujate komando ülem leitnant Johann (Juhan) Fischer, 6. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser alamkapten Lembit Paap, 7. 2.dessantroodu ülem leitnant Edvin Reinvaldt, 8. 1.dessantroodu ülem leitnant Johan (Joann) Hiob.Võrumaa12.03.1919 EFA.198.A.267.16View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 ohvitserid koos Soomusrongide Divisjoni juhtidega Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 1. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 2. patarei ülem lipnik Leonhard Pallon, 3. Soomusrongide Divisjoni suurtükiväe inspektor leitnant Reinhold Sabolotny (Sabalotni), 4. Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, 5. komandant alamkapten Jaan Lepp, 6. komandandi abi alamkapten Hugo Lepp, 7. majandusülem Joosep Themas, 8. dessantpataljoni ülem alamkapten August Tõnishof (Teose)?; II rida - 1. Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, 2. 1.kuulipildujate komando nooremohvitser lipnik Tõnis Kind (Kint), 3. 1.dessantroodu nooremohvitser lipnik Eugen Bärenklau, 4. 2.dessantroodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt, 5. 2.kuulipildujate komando ülem leitnant Johann (Juhan) Fischer, 6. 2.kuulipildujate komando vanemohvitser alamkapten Lembit Paap, 7. 2.dessantroodu ülem leitnant Edvin Reinvaldt, 8. 1.dessantroodu ülem leitnant Johan (Joann) Hiob.Võrumaa12.03.1919 EFA.69.A.275.14View
Petseri ringkonna kodutütred vaibaga, mille kodutütred üle Eesti tikkisid naisriigikaitse liikumise ühele alusepanijale, Naiskodukaitse kauaaegsele esinaisele Mari Raamotile. 1937 EFA.140.A.421.44View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 suurtükiplatvorm 6-tollise mortiiriga. Platvormi vasakul äärel istub rongi komandant alamkapten Jaan Lepp, platvormi otsa äärel istub patareiülem lipnik Leonhard Pallon.Läti06.1919 EFA.114.4.4305View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.2 Piusa jõe parandatud raudteesillal.Võrumaa04.1919 EFA.198.A.267.13View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.2 Piusa jõe parandatud raudteesillal.Võrumaa04.1919 EFA.114.4.4340View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 2.dessantrood Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 4. nooremohvitser lipnik Eugen Bärenklau, 5. rooduülem leitnant Edvin Reinvaldt, 6. rongi komandandi abi alamkapten Hugo Lepp, 7. rongi komandant alamkapten Jaan Lepp, 8. roodu nooremohvitser alamleitnant Peeter Lutt.Võrumaa12.03.1919 EFA.198.A.267.17View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 2.kuulipildujate komando Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: II rida - 1. komando vanemohvitser lipnik Erich Espe, 2. rongi komandant alamkapten Jaan Lepp, 3. komandoülem leitnant Johann Fischer.Võrumaa12.03.1919 EFA.198.A.267.20View
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.2 1.dessantrood Lepassaare raudteejaamas. Vasakult: I rida - 6. rongi komandandi abi leitnant Hugo Lepp, 7. rongi komandant alamkapten Jaan Lepp, 8. Soomusrongide Divisjoni ülema kohusetäitja kapten Anton Irv, 9. Soomusrongide Divisjoni operatiivadjutant alamkapten Arnold Hinnom, 10. rooduülem leitnant Johan (Joann) Hiob, 11. roodu nooremohvitser lipnik Johannes Riis (Juhan Looming), 12.dessantpataljoni ülem alamkapten August Tõnishof (Teose)? .Võrumaa12.03.1919 EFA.114.A.253.555View
III Kommunistliku Internatsionaali (Kominterni) istung Moskvas. Keskel nõukogude diplomaat Aleksandra Kollontai ja Saksa rahvusvahelise töölisliikumise tegelane Clara ZetkinVenemaa;Moskva;;1921 ERAF.2.2.9468.1View
Koridor Mereväe kadetikorpuse hoonesPeterburi20 (Century) EAA.1414.2.96.15View
Tagavere (Tackfer). Klaasnegatiiv mõisahoone maalist. Akvarell (?) arv. 1850.Eesti Läänemaa Lääne-Nigula khk Tagavere mõis1930 (Decade) EAA.1414.2.93.5View
Interjöör. Vaade salongi. Seintel maalid ja suur ovaalne peegel, tagapool kapp. Ees suured toolid ning laud.Eesti1937-1938 EAA.1414.2.257.5View
Interjöör. Vaade kõrge aknaga tuppa. Akna all raske tugitoolEesti1937-1938 EAA.1414.2.257.4View
Perekond majatrepil. 1920 (Decade)-1930 (Decade) EAA.1414.2.270.93View
Gertrud Mingingi vanemad Karl Woldemar Ernst* Minging ja Margarethe* Clara Minging aias. 1927-1928 EAA.1414.2.269.17View
Mereväe kadetikorpuse konverentsisaalPeterburi20 (Century) EAA.1414.2.96.10View
Thusnelda-Emma Karklin. Passitaotluse foto  1939 ERA.1.2.638.84.1View
Nikolai Karklin. Passitaotluse foto  1938 ERA.1.2.638.78.1View
Johanna-Leontine Karp. Passitaotluse foto  1936 ERA.1.2.638.162.1View
Nikolai Karklin. Passitaotluse foto 1937 ERA.1.2.638.79.1View