Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 376-400 of 853113 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Arnold Juhkum. Tallinna Sotsiaaldemokraatliku Noorte Klubi juhatuse liige 1917-18. Portree. 01.01.1922 ERAF.2.1.1057.1View
Arnold Juhkum - Tallinna Sotsiaaldemokraatliku Noorte Klubi juhatuse liige 1917-18. Täispikkuses (ateljee)foto.   ERAF.2.1.1055.1View
Juhanson. Osales II maailmasõjas, oli Nõukogude Liidu partisan. 1941-1945 ERAF.2.1.7242.1View
Johannes Joller. Istus poliitvangina Schlüsselburgi kindluses. Vabanes 1917. a. Veebruarirevolutsiooni päevil. Suri kohe pärast seda Petrogradis tiisikusse. Maeti Tallinnas. 1913 ERAF.2.1.2031.1View
Juliana Telman - kommunistliku partei liige aastast 1920. Üle-eestimaalise Noorproletaarlaste Ühingu liige aastast 1921. Arreteeriti 1922 V.Kingissepa varjamise eest ja mõisteti eluks ajaks sunnitööle. Vabanes 1938.a. amnestia alusel vanglast, osales 1940.a. sündmustes, oli üks ELKNÜ rajajaid, 1942-1944 ELKNÜ KK I sekretär. Hiljem vastutav töötaja mitmes ENSV asutuses ja organisatsioonis. Portree poliitvangina. 1922-1938 ERAF.2.1.2773.1View
Juliana Telman - kommunistliku partei liige aastast 1920. Üle-eestimaalise Noorproletaarlaste Ühingu liige aastast 1921. Arreteeriti 1922. V.Kingissepa varjamise eest ja mõisteti eluks ajaks sunnitööle. Vabanes 1938.a. amnestia alusel vanglast, osales 1940.a. sündmustes, oli üks ELKNÜ rajajaid, 1942-1944 ELKNÜ KK I sekretär. Hiljem vastutav töötaja mitmes ENSV asutuses ja organisatsioonis. Portree. 1920-1922 ERAF.2.1.1223.1View
Frida Teng (Florida Teng, Augusti tütar, sünd. 1913). EKP Saaremaa komitee töötaja 01.01.1940 ERAF.2.1.3204.1View
Herbert Teng, Saaremaa Töörahva Saadikute Täidesaatva Komitee kommunaalmajanduse osakonna juhataja 1941.a. jaanuarist. Portreesuurendus fotolt. 1941 ERAF.2.1.2857.1View
Salomonia Telman, kommunistliku partei liige aastast 1917. Arreteeriti 1922.a. koos ema ja õe Julianaga Viktor Kingissepa varjamise eest ja mõisteti eluks ajaks sunnitööle. Vabanes 1938.a. amnestia alusel, hiljem vastutav töötaja mitmes Eesti NSV asutuses ja organisatsioonis. Portree poliitilise vangina. 1925-1938 ERAF.2.1.2776.1View
Ellen Joaorg, Eesti Partisaniliikumise Staabi raadiosõlme radist, seersant. Portree. 1942-1944 ERAF.2.1.8350.1View
I.N.Jetšeistov. II maailmasõja ajal 282. Tartu nimelise laskurdiviisi staabi ülem. Portree. 28.02.1944 ERAF.2.1.7348.1View
Ivan Jegorov (Jakovi poeg). Polkovnik kaardiväes. Teise maailmasõja ajal 146. Ostrovski kaardiväe laskurdiviisi staabiülem. Portree 01.01.1945 ERAF.2.1.7347.1View
Ivan Jegorov (Jakovi poeg), polkovnik. Oli Teise maailmasõja ajal 146. Ostrovski kaardiväe laskurdiviisi staabiülem. Portree. 10.04.1945 ERAF.2.1.7346.1View
Ilja Jegorov, Tallinna Tööliste ja Sõjaväelaste Saadikute Nõukogu liige 1917-1918. Portree.   ERAF.2.1.1841.1View
Aleksander Jea. Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, VSDTP liige 1906. Oktoobrirevolutsiooni ajal oli Tartu Sõja- ja Revolutsioonikomitee esimehe asetäitja ning määrati Tartu garnisoni ülemaks. Oli 1918 Punaarmee eesti rahvusväeosade organiseerijaid Nõukogude Venemaal. Võitles 1919-20 Eesti diviisis Lõunarindel. Portree.   ERAF.2.1.7460.1View
Aleksander Jea - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, VSDTP liige 1906. Oktoobrirevolutsiooni ajal oli Tartu Sõja-Revolutsioonikomitee esimehe asetäitja ning määrati Tartu garnisoni ülemaks. Oli 1918 Punaarmee eesti rahvusväeosade organiseerijaid Nõukogude Venemaal. Võitles 1919-20 Eesti diviisis Lõunarindel. Portree.   ERAF.2.1.1227.1View
Erich Tarkpea - kommunistliku partei liige 1922. Oli 1924-1931 ja 1934-1935 poliitvang, juhtis 1931-1934 Pärnu revolutsioonilisi töölisorganisatsioone. Oli juulist 1940 veebruarini 1941 ELKNÜ KK I sekretär. Teise Maailmasõja ajal Eesti Laskurkorpuses poliittöötaja, 1946-1970 vastutav töötaja mitmes ENSV asutuses ja organisatsioonis. Portree   ERAF.2.1.1303.1View
Jakov Jatsük (Jatšuk; Filipi poeg), kapten. Võttis osa Saaremaa kaitselahingutest 3. üksiku laskurbrigaadi staabi 1. osakonna ülemana. Langes sakslaste kätte vangi, viibis Valga vangilaagris, kus oli juht ja organisaator vangide põgenemisel. Selle tegevuse eest lasti maha veebruaris 1942. Portree.   ERAF.2.1.4908.1View
Nikolai Janson - oli Tallinna Tööliste Saadikute Nõukogu liige 1905. a. Võttis aktiivselt osa revolutsioonilistest sündmustest Tallinnas 1917. a. Tõusis hiljem Nõukogude Liidus üheks juhtivaks partei ja nõukogude töötajaks. Portree.   ERAF.2.1.972.1View
Aleksander Janson - II Riigikogu Ühise Väerinde rühma liige 1923-24. Portree.   ERAF.2.1.354.1View
Jelisaveta Telman vanemas eas. Salomonia ja Juliana Telmani ema. Pidas koos tütardega konspiratiivkorterit Karu tänaval Tallinnas, kus ennast varjas Viktor Kingissepp. Arreteeriti 1922.a. ja mõisteti 1923. aastal 10 aastaks sunnitööle. Portree.   ERAF.2.1.1891.1View
Idel Jakobson - mõisteti "34 protsessil" 1932. a. veebruaris 12 aastaks sunnitööle, süüdistatuna Eesti Vabariigi vastases tegevuses. Portree poliitilise vangina.   ERAF.2.1.2718.1View
Georg Teiter [pereringis või tuttavatega?]. 05.1934 ERAF.2.1.2455.1View
Georg Teiter perega õues maja juures.   ERAF.2.1.2451.1View
Edgar Rahnik, oli Saaremaal Kaali valla komsomoliorganistsiooni liige 1940-1941, hiljem V. Kingissepa nim. kolhoosi aseesimees 1979.a. Portree. 1940 ERAF.2.1.9605.1View