Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 101-125 of 922124 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Keekandja Gibaiciai'st, Šiauliai mk. (Siauliai muuseum). Kee vahelüli Dusetai ümbrusest, Zarasai mk. (Kaunase muus.).Leedu1936E. SellekeAIF.2.1.3869View
Keekandja Kelme (Chielmy)-st. (Aspelin 1891 järgi). 1936E. SellekeAIF.2.1.3870View
Kaelavõru osa koonusotstega ja ripatsitega Pleschkuttau, Klaipeda ala (Gaerte, Urgesch. Ostpreusseus Abb. 183 järgi).Leedu1936E. SellekeAIF.2.1.3871View
Rinnakee osa Labatickeu'st Klaipeda ala (Gaerte Urgeschichte Ostpreusseusi järgi).Leedu1936E. SellekeAIF.2.1.3872View
Keekandjaid, nõelu ja ripatseid Lätist ja Leedust Šnore, Azelslaikmeta latviešu rotas adatas, Tab. II järgi.Läti; Leedu1936E. SellekeAIF.2.1.3873View
2 pronksnõela, Lazdini kivikalmest, Laidze vld,. Talsi mk. (Läti ajalool. muus. Riias).Läti1936E. SellekeAIF.2.1.3874View
Nõelapää Skārest, Lielauce vld. Miitavi mk. Šnore: Dzels laikmeta latviešu rotas odatas, Tab. III:1 järgi.Läti1936E. SellekeAIF.2.1.3875View
Keekandja Leijnieki'st, Mārciena vld. Madona mk. (RK. 1930. tab. 21 järgi).Läti1936E. SellekeAIF.2.1.3876View
Leide Stranz-Schlaudern, Meemeli alalt. 1936E. SellekeAIF.2.1.4085.2View
Kelt. (Praehislorische Zeitschuft XXIV Bd) Plössen, Rössel maak. 1937E. SellekeAIF.2.1.4118View
Nõel Schlassen'ist (Gaeste järgi abb 49:CI:2). 1937E. SellekeAIF.2.1.4119View
Rinnanõel Näsoker'ist (Fornvännen 1908, lk. 265).  1937E. SellekeAIF.2.1.4120View
Profileeritud jalaga sõlg Jagminiški, Šiauliai mk. (Makarenki "Zabudki" järele tab VI). 1937E. SellekeAIF.2.1.4121View
Käevõru – Rondzenist (Das Graberfeld zu Bomzen, S. Augeni tab. 17:13. järele). 1937E. SellekeAIF.2.1.4122View
Sõlg Lüganuse khk. Jäbara (Ark. kab. 3172:869) Jäbara1937E. SellekeAIF.2.1.4123View
Sõlg Elbingi juurest (Auger'i järgi taf. VI:7).Poola1937E. SellekeAIF.2.1.4124View
Ripats – Mertinsdorfist II, Sensburgi maak. Grab. 38, Prussia Muuseumis. Preisi1937E. SellekeAIF.2.1.4125View
Rõngaspääga rinnanõel. Vecsaule vl. Bauska maak. Lätist.Läti1937E. SellekeAIF.2.1.4148View
Naast (Paide muuseumist) Lk. teadmata. 1937E. SellekeAIF.2.1.4149View
Samojedide kalmistu Obski-Gubas (B. Zitkovi järgi) 1938E. SellekeAIF.2.1.4504View
Tutulus Arys-See, Johannisburgi maak. Preisis (Praehist. Zeitschrift XXIV, abb. 21c).Preisi1938E. SellekeAIF.2.1.4505View
Tutulus Plaňany, Kolin maak. (Pamatky Arhaeologicke XXXVIII, pl. III).Tšehhi1938E. SellekeAIF.2.1.4506View
Samojedide ohvrikoht (B. Zitkovi järgi). 1938E. SellekeAIF.2.1.4508View
Pronksist nõel Saaremaalt, Püha khk. Kaalilt (AK 3544).Kaali1938E. SellekeAIF.2.1.4533View
Pronksist ripatsid. Üks neist pärit Csuny (Sandorf) hauast nr. 63. Com. Mosony (Wieselberg) vt. J. Hampel Alterthümer der Frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig 1905, tab. 127. Teine pärit Põhja-Itaalia Hallstadt'i aegsest kalmistust. vt. O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, Stockholm 1895 Serie B. Pl.65, joon 5.Itaalia1938E. SellekeAIF.2.1.4534View