Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 401-425 of 853285 result(s).
Pjotr Rahamägi, töötas 1946-1948 EKP Kohtla-Järve Linnakomitee esimese sekretärina. Hilisem portree.
Endel Jaanimägi, Nõukogude Eesti partei- ja riigitegelane. ELKNÜ liige 1940.a. Oli alates 1944-1945 ELKNÜ Keskkomitee sekretär. Portree.
Voldemar Raekson - võttis osa töölisnoorsoo rev. liikumisest Tallinnas 1920. aastate algul. Osales 1.12.1924.a. riigipöördekatses. Oli pärast seda Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu põrandaalune organisaator. Portree
Voldemar Raekson - võttis osa töölisnoorsoo rev. liikumisest Tallinnas 1920. aastate algul. Osales 1.12.1924.a. riigipöördekatses. Oli pärast seda Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu põrandaalune organisaator. Portree
Voldemar Raekson - võttis osa töölisnoorsoo rev. liikumisest Tallinnas 1920. aastate algul. Osales 1.12.1924.a. riigipöördekatses. Oli pärast seda Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu põrandaalune organisaator. Portree
Artur Jaakson - võttis osa töölisliikumisest Tallinnas 1920-ndate aastate algul. Oli Töörahva Ühise Väerinde häälekandja "Säde" (No. 1-8) vastutav toimetaja ja väljaandja juulis 1924.a. Portree
Georg Teiter. Täispikkusaes ateljeefoto.
Vassili Ivanov, Dmitri p. (s. 1914. a.) - nooremleitnant. Suure Isamaasõja ajal teenis 67. armee 36. suurtükiväebrigaadi 122. üksikus miinipildujate polgus. Võttis osa Valga vabastamise lahingutest. Portree.
Raimond Isok (Edgari poeg). II maailmasõja ajal 7. eesti laskurdiviisi, 300. laskurpolgu võitleja. Fotol õues rüüpamas plekk-kruusist.
Harald Telliskivi - langes Keila lahingus 23. veebruaril 1918. a.Portree
Eduard Teiter - võttis osa 1924.a. riigipööredekatsest Tallinnas. Portree.
Aleksander Ingalt, Johani p. (s. 1896) - ESTP liige. Alates 8. juulist 1940 Saaremaa maavanem; 1. veebr. 1941 Saaremaa Täitevkomitee esimehe asetäitja. Portree.
Harald Ilves, sotsialistliku töö kangelane, EKP Harju Rajoonikomitee esimene sekretär. Portree.
Ivan Rabtšinski. Oli Eestimaa Revolutsioonilise Sõjakomitee esimees 1917.a. Portree
Algus Raadik - II MS ajal 7. eesti laskurdiviisi ülema asetäitja poliitalal, a-st 1942 kuni sõja lõpuni 249. eesti laskurdiviisi poliitosakonna ülem. Portree.
Aleksander Ilves. Kõneleb Keila lahingu aastapäeval mälestusmärgi juures.
Aleksander Ilves vanemas eas. Punakaartlane Tallinnas 1917-1918. Võttis osa Keila lahingust 1918.a. veebruaris. Portree.
Aksel Ilisson, vanemleitnant. 1940-1941 ELKNÜ Tartumaa komitee sekretär. Teises maailmasõjas 7. Eesti Laskurdiviisi 27. laskurpolgu komsorg. Portree.
Dimitri Ikonnikov (Nikolai poeg; sünd 1892). Lõpetas 1913 Merekorpuse. Teenis mitšmananina Balti mere sõjalaevastikus. Meremehena osales ka Kodusõjas. Lõpetas 1924 Mereväeakaeemia. Töötas Sõjamerelaevastiku Hüdrograafiavalitsuses. Alates 1952.a reservis, hiljem läks erru esimese järgu kaptenina. Portree
Hans Pöögelmann (1875-1938). Eestimaa Kommunistliku Partei üks tegelasi. Fotol kabinetis kirjutuslaua taga.
Hans Pöögelmann (1875-1938). Eestimaa Kommunistliku Partei üks silmapaistvamaid tegelasi. Portree.
Jaan Ikmelt. Grupipilt talvel õues (fotol ristiga märgitud; teine rida esimene, J.Ikmelt).
Hans Pöögelmann, (1875-1938). Oli Eestimaa Kommunistliku Partei üks silmapaistvamaid tegelasi. Portree.
Ella Pöögelmann - oli Viljandimaa Töörahva Nõukogu Täidesaatva Komitee esimehe asetäitja 1817 ja 1918. Hans Pöögelmanni õde. Portree.
Armin Härmik. Oli 1941.a Võru hävituspataljoni võitleja. Portree.