Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4476-4500 of 922922 result(s).
Rõuge asula 1958. a. Ruudud 14-17/a, A-D, II korris, põhja poolt. Vasakul nurgas leeaseme kohal ruudus 17D välja kaevatud I korris.
Rõuge asula 1958. a. Must laik ruudus 9B, I korris, lõuna poolt.
Rõuge asula 1958. a. Savinõutükke leeasemel ruudus 7B, II korris, põhja poolt.
Rõuge asula 1958. a. Ruudud 15-17/A,a, IIa korris (40 cm süg.) kagu poolt. Näha leease ruudu 15a ja 16a piiril, selle ees postiauk (?) ruudu 16a idaäärel. Vasakul väga nõrgalt nähtav teine postiauk(?) 17a edelapoolses osas. Paremal, osalt profiilipeenra all leease ruutude 15A ja 16A piiril.
Rõuge asula 1958. a. Kaevandi üldvaade ida poolt. Tagaplaanil vasakul linnuse vall.
Rõuge asula 1958. a. Üldvaade kaevamistest. Vasakul paekaevandi kirdepoolne nurk. Maja taga loodepoolne kaevand.
Rõuge asula 1958. a. Leeaseme profiil ruutude 15-16/A-B piiril (profiilipeenra lõunap. külg). Kaevatud 60 cm sügavuseni.
Rõuge asula 1958. a. Kaevamiste käik, lõuna poolt.
Rõuge asula 1958. a. Kaevamiste käik, Tagaplaanil loodepoolne kaevand.
Savinõud Viru kivikalmest (4161:119,148/180,396).
Poolikud savinõud Viru kivikalmest (4161:126/133/148/127/149/180; 142).
Savinõud Viru kivikalmest (4161:147,117).
Esemeid Viru ja Sadrametsa kivikalmetest (4252:27; 4161:403; 4253:4; 4161:137,72,377,379,380,303,83; 4252:48,25; 4161:342,352,99,29).
Ehteid Viru ja Sadrametsa kivikalmetest: 1) kärbissõled (4161:197,98,390,80,280) 2) silmiksõled (4161:370; 4054); 3)spiraaltorukesed (4161:76,202).
Keraamikat Viru kivikalmest: (4161:143,138,135,154,126,138,133,128,134,132,141,146).
Keraamikat ja tööriistu Viru kivikalmest ja Viltinast: (3884:5538; 4161:137,142,321,169,137; 4253:5).
Leide Sadrametsa ja Viru kivikalmetest: 4252:18,19,26,20,15,16,23,24,17,22,29,21; 4161:140; 4253:7).
Leide Sadrametsa kivikalmest 1) keraamika (4252:46,44,37,40,42,41,30,32,28,14) 2) pronksspiraalid (4252:36,39) 3) helmes (4252:45); 4) sõrmus (4252:35).
Leide Viru kivikalmest: 4161:199,75,116,63,111,115,104,105,214,181,139,183,131,74,114,113,77,106,112,89,73,71,82,84,110,175.
Leide Viru ja Sadrametsa kalmetest: 4161:162/167,148,178,170,195,105,180; 4252:50,34,4.
Keraamikat Viru kivikalmest: 4161:143,133,130,134,150,126,61,59,30,58.
Keraamikat Viru kivikalmest: 4161:33,49,61,91,59,50,54,46,125,88,78,79,122.
Keraamikat Viru kivikalmest: 4161:220,142,117,86,149,120,123,86,149,108,142.
Keraamikat Viru kivikalmest: 4161:142,119,118,108,127,86,221,204,180,211,179.
Keraamikat Viru kivikalmest: 4161:149,156,148,167,159,189,177,163,166,160,169,184,155,157.