Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4576-4600 of 921213 result(s).
Nooremallohvitser J. Põder.
Kaitseliidu Petseri Malev ja naiskodukaitse Petseri ringkond.
H. Aasmäe jt.
Digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinnas.
Scoutspataljoni allohvitseride kogu [juhatused, laskevõistlused jne.].
Veli Kudrese album.
Soomusrongi nr 1 ratsa maakuulajad.
Tapal saadud sõjasaak kaarikud.
Valentina Niks, Karksi valla komsorg 1945.a..
Vanemleitnant G. Veigelin.
Peetri maja. Magamistuba.
Viroonlase (?) perekonnapilt
Vabadussõda. 1.Diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson staabiohvitseridega Vaivaras. Vasakult: A.Tõnisson, inspektorijaoskonna adjutant alamleitnant Rudolf Freudenstein (Vaharo), sideülem lipnik Nikolai Viitak, diviisiülema abi polkovnik Johan Unt, arst Martin Jervan.
I Diviis Vabadussõjas. Soome, Ameerika, Inglise, Jaapani ja Nõukogude Venemaa saatkonnad Narvas. Uue riigipiiri avamine 1920.a. 4. Jalaväepolgu tegevus Fedorovka ja Sala ümbruses. Sõjategevus Narva piirkonnas.
Väeosade märk
Lennuväebaasi Aviotehase insener leitnant Artur Kulgma.
Nooremallohvitser [O. Kruus].
2. jao [moonameister] nooremallohvitser V. Kütt.
Kotzebue, krahv Paul 1801-1884
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni sanitarid Alakülas. Esireas vasakult kolmas vanemarst Harald Perli.
Nooremallohvitser Johannes [Illuka].
Kaader mängufilmist "Naerata ometi".
Läti presidendi külaskäik Eestisse.
Abja kultuurimaja (endine Tuletõrje Seltsi maja).
Eesti 1. diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson.