Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4826-4850 of 931510 result(s).
Rõuge asula kaevamine 1959.a. Lõunapoolne kaevand. Põhja-lõuna profiil 22. ja 23. rea vahel, profiili põhjapoolne osa. Esiplaanil põhi kaevatud 40 sm sügavuseni (IIa korris), profiili taga 30 sm-ni (II korris). Ida poolt.
Rõuge asula kaevamine 1959.a. Lõunapoolne kaevand. Põhja-lõuna profiil rea 23 ja 22 piiril. Ida poolt.
Rõuge asula kaevamine 1959.a. Lõunapoolne kaevand. Põhja-lõuna profiil rea 22 ja 23 vahel, põhjapoolne osa. Ida poolt.
Rõuge asula kaevamine 1959.a. Lõunapoolne kaevand. Profiil ruutude 22 ja 23 rea piiril, lõunapoolne osa. Ida poolt.
Rõuge asula kaevamine 1959.a. Idapoolne kaevand. Leease 28a, II korris. Põhja poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Idapoolse kaevandi keskmised ruudud. Esiplaanil olevad ruudud (rida 29) kaevatud 40 sm sügavuseni, teised read 30 sm-ni. Vasakult paremale näha leeasemeid ruudus 27f, 27g, 28h, 28i piiril. Ida-kirde poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Idapoolse kaevandi keskmised ruudud. Esiplaanil olevad ruudud (rida 29) kaevatud 40 sm sügavuseni, teised read 30 sm-ni. Vasakult paremale näha leeasemeid ruudus 27f, 27g, 28h, 28i piiril. Ida-kirde poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kaevandi põhjapoolne osa. Rida 29 (kõige vasakpoolsem) kaevatud 40 sm sügavuseni, teised 28-30 sm-ni. Vasakul tagaplaanil leeasemed ruutudes 27F, 27G ja 28/H-J. Keskel näha kivid kraavi põhjapoolsel kaldal ruudus 28N, paremal leease ruutude 27-28/Q-R piiril. Põhja-kirde poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kaevandi põhjapoolsed ruudud. Rida 29 (kõige vasakpoolsem) kaevatud 40 sm sügavuseni, teised 28-30 sm-ni. Vasakul tagaplaanil leeasemed ruutudes 27F, 27G ja 28/H-J. Keskel näha kivid kraavi põhjapoolsel kaldal ruudus 28N, paremal leease ruutude 27-28/Q-R piiril. Kagu poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruudus 27G, II korris. Ida poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruudus 27G, II korris. Lõuna poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruutude 27-28/H ja 27-28/I piiril, II korris. Kagu poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruutude 27-28/H ja 27-28/I piiril, II korris. Lääne poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruutudes 28/Q-R, 40 sm sügaval (põhi ja leeaseme läänepoolne osa), leeaseme idapoolne osa 30 sm-ni. Edela poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruutudes 28/Q-R, 40 sm sügaval (põhi ja leeaseme läänepoolne osa), leeaseme idapoolne osa 30 sm-ni. Lääne poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Üldvaade. Ruudud joonel 27-28 (vasakpoolne ja keskel) kaevatud 40 sm sügavuseni, joonel 29 (parempoolne) 60 sm-ni. Profiil peenra taga leeasemed ruudus 27g ja ruutude 27-28/H-I piiril. Lõuna poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leeasemed ruutudes 27g ja 27-28/H-I piiril, 40 sm süg. Ida poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Leease ruutude 27-28/H-I piiril, III korris. Edela poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 28-29/N 40 sm süg. Ida poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 27-29/N, 40 sm süg. Ida-kagu poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 27-29/N, 40 sm süg. Ida-kagu poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 27-29/N, 40 sm süg. Ida poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 27-29/N, 40 sm süg. Ida poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraav ruutudes 28-29/N, 40 sm sügaval. Lääne poolt.
Rõuge asula 1959.a. kaevamised. Idapoolne kaevand. Kraavi alumised kivid ruutudes 27-29/N, III korris (60 sm süg.). Kõrval põhi kaevatud 80 sm sügavuseni. Lääne poolt.