Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4901-4925 of 928883 result(s).
Pesa koos munaga
Noored merikotkad
Noored merikotkad
Foto 10. jaanuaril 1950 ajalehes Noorte Hääl ilmunud NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusest NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste läbiviimise kohta
Ludwig van Beethoveni ema Maria Keverich Beethoveni haud Bonni surnuaias Saksamaal
Valentina Kikas, oli Teises maailmasõjas 249. Eesti Laskurdiviisi sapöörpataljoni velsker. Abi andes haavatuile sai raskelt haavata 05.10.1944 ja suri kaks kuud hiljem. Portree.
Ainsalu, Tarvastu valla Täitevkomitee esimees
Kõrgema Sõjakooli juhataja Aleksander Simon. Portreefoto
Album fotodega Hans Kruusi noorpõlvest, kolleegidest ja ametialasest tegevusest
[Foto veel kirjeldamata]
TLA, f 903, nim 1, s 25, l 39p
Punaarmee ridades II maailmasõjas hukkunud sõdurite hauamonumendid, vennashauad ja mälestusmärgid Eestis.
[Foto veel kirjeldamata]
Meesterahva portreefoto
Marju Silvet.
Tõnissoni arvatav prototüüp O. Lutsu "Kevades" August Loo (end. Lossmann) (repro)
A. Reintamm.
[Foto veel kirjeldamata]
Paduküla 8.-kl kooli pioneerimaleva poolt H. Kruusile 75. sünnipäevaks kingitud fotomapp koos fotodega Otepääl toimunud kodu-uurijate seminarist. Nahkkaaned, nahkehistöö
Parun Eliise Thüngen
[Foto veel kirjeldamata]
Robert Hoff. Passitaotluse foto
Endine Õllekelder Raekoja tn 8 majas.
Ustav, Viktor [kodus]
Pööningutrepp Raekoja tn 6 majas.