Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 10-10 of 925135 result(s).

View Foto

Details
Reference CodeEFA.343.0.100828
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Eesti NSV delegatsioon Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva pidustustel Moskvas. Esimene rida (vasakult): EKP Keskkomitee sekretär L. Lentsman, EKP Keskkomitee teine sekretär A. Vader, ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Müürisepp, K.-M. Koppel, EKP Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin, ENSV Ministrite Nõukogu esimees V. Klauson, P. Käsper, M. Laaneorg, L. Keres, R. Metsar; Teine rida: R. Majak, A. Pärtel, ENSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. Tõnurist, L. Vares, J. Undusk, A. Hendrikson, J. Eichfeld, M. Härms, V. Vija, J. Klais, A. Vunk; Kolmas rida: A. Mölder, E. Tee, A. Pastak, H. Kuusk, EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär V. Väljas, H. Allik, V. Sapronova, L. Vahtra, A. Aru, J. Selge.
Period 03.11.1967-04.11.1967
Topics[Suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni aastapäevad alates 33 aastapäevast (1950 a.) Kuni 73 aastapäevani (1990 a.)]
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Vader A.
Müürisepp A.
Aru A.
Hendrikson A.
Pastak A.
Lentsman L.
Selge J.
Eichfeld Johan 26.01.1893-20.04.1989. Eesti bioloog, ühiskonnategelane. Osales I ilmasõjas, 1923 lõpetas Leningradi Põllumajandusliku Instituudi, rajas 1924 Hibiinidele Üleliidulise Taimekasvatuse Instituudi Polaar-Katsejaama. A-st 1946 ENSV TA akadeemik, akadeemia president 1950-68, 1958-61 ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
Pärtel A.
Klauson V.
Tõnurist E.
Tee E.
Majak R.
Allik H.
Undusk J.
Vunk A.
Mölder A.
Käbin J.
Väljas V.
Kuusk H.
Metsar R.
Sapronova V.
Vija V.
Käsper P.
Vares L.
Laaneorg M.
Koppel K-M
Keres L.
Härms M.
Klais J.
Vahtra L.
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Moskva
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: repro; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber; Frame: 16x22;
Version: repro; Sub-version: positiiv;
Version: koopia; Sub-version: duubelnegatiiv; Color: must-valge; Carrier: film; Frame: 2,2x3,4;