Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4991-4991 of 5000 (Limited) result(s).

View Foto

Details
Reference CodeERAF.2.2.8010.1
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited ÜLKNÜ (ELKNÜ) veteranide grupifoto ÜLKNÜ 60. aastapäeval komsomolitöötajatega
Period 11.1978
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 4 Pajumaa Elsa komsomoli- ja parteitöötaja
1 5 Vaarman Alma ka Vaarman-Silber. 09.09.1902-20.12.1992. EKP liige 1922, 1923-1928 kommunistliku tegevuse eest vangis, 1929 N.Liidus, tagasi Eestis 1946. A-st 1957 personaalpensionär
1 6 Otsman Elmina ka Elmine, Tarvastu kolhoosi mehhanisaator, sotsialistliku töö kangelane
1 8 Lauristin Olga 28.04.1903 - 25.06.2005. Snd Künnapuu. Kommunistliku partei liige a-st 1920, riigi- ja ühiskonnategelane, Eesti Rahufondi esimees
1 9 Kokk Leida Snd Kiilaspea, a-st 1932 Kokk. 14.11.1905-21.02.2004. 1910. aastatel elas Soomes, seejärel N. Venemaal. 1924-28 Leningradi Töölisfakulteet, 1928-32 Leningradi Pedagoogiline Instituut, töötas Lastekodu direktorina. 1945-1951 tööl ENSV ÜN Presiidiumis. A-st 1951 Tallinna Pedagoogilise Seminari direktor
2 1 Repson Albert 4.11.1921 Nikolski maakond - 22.08.1995. A-st 1942 Eesti Laskurkorpuses, 1943 Podolski jalaväekool, 1945 N. Liidu kangelane. 1960 Kuibõševi-nimeline Moskva Üleliidulise Kaugõppe Ehitusinseneride Instituut. 1955–60 Kunda Tsemenditehase direktor, 1960–77 Tallinna Ehituskeraamika Tehase direktor
2 2 Raudsepp Jüri
2 3 Matjašin Nikolai 249. Eesti laskurdiviisi 925. laskurpolgu, hiljem Nõukogude Liidu kangelane
2 4 Konjajev Anatoli 30.03.1909-13.05.1992. Nõukogude Liidu kangelane, allveelaeva komandör, II maailmasõja veteran
2 6 Tiitsen Leonhard 21.12.1901-13.09.1991. Parteis a-st 1918, EKP KK vastutav organisaator Tallinnas 1920-1922, vangistati 1922, 1923 vahetati Nõukogude Liitu. Peale sõda töötas Pöögelmanni nim. Elektrotehnika Tehases
2 8 Ross Heinrich 28.11.1902-28.07.1996. Töölisliikumise tegelane, osales Virumaal 1924. a detsembrimässus, põrandaalusel tööl Eestis 1926-28, parteiveteran
2 11 Peet Johannes
2 12 Kuzmin Dmitri 08.11.1908 Narva - 21.05.1998 Tallinn. ENSV parteitegelane, riigiametnik. 1926 EKP liige, 1929-1936 poliitvang. Osales II maailmasõjas, 1965-1971 ENSV Rahvakontrolli Komitee esimehe asetäitja, Ülemnõukogu saadik
2 14 Päll Eduard 15.09.1903-13.06.1989. Ka Hugo Angervaks, Siim Sepik. Enne II ms N. Venemaal. Keeleteadlane, kirjanik, 1950-55 TPedI eesti keele ja kirjanduse kateedri juhataja, 1955-1973 Teaduste Akadeemias, 1941-43 ENSV RKN esimehe asetäitja, 1943-47 EKP KK esimees, 1947-50 ENSV ÜN Presiidiumi esimees
3 1 Sõgel Endel 17.06.1922-7.12.1998. Kirjandusteadlane, 1968-1988 Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor
3 2 Rumjantsev Boris NSV Liidu sõjaveteranide komitee Tallinna sektsiooni esimehe asetäitja, erukontradmiral
3 5 Aru Karl 30.05.1902 Läänemaa - 28.02.1994 Tallinn. Ka Konstantin Karl Aru-Kaušinski. A-st 1918 Venemaal, teenis Punaarmees Vene kodusõjas ja hiljem, II maailmasõjas Laskurkorpuse suurtükiväe ülem. Kindralmajor.
3 6 Laht Annela Snd. 1950. ELKNÜ KK sekretär 1978-82, a-st 1982 EKP Tallinna linna Oktoobri Rajoonikomitee sekretär, hiljem EKP Tallinna linnakomitee osakonna juhataja
3 7 Visnapuu Donald Snd 1946. 1972-1978 ELKNÜ Keskkomitee sekretär, 1978-1984 ELKNÜ KK I sekretär, a-st 1984 õppis Moskvas
3 8 Villo Silvi-Aire Snd 1951. Parteitöötaja. ELKNÜ Keskkomitee sekretär. EKP Lenini rajoonikomitee I sekretär. EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonnajuhataja
3 9 Toome Indrek Snd. 19.09.1943. 1964-67 EÜE, 1968-78 komsomolitööl, sh ELKNÜ KK I sekretär 1972-78, 1978-84 EKP Tartu Linnakomitee I sekretär, 1984-88 ENSV MN esimehe asetäitja, 1988 EKP KK sekretär, 1988-90 ENSV MN esimees, 1900-92 ÜN väliskomisjoni esimees, a-st 1992 tegev äris
3 10 Merimaa Otto 20.06.1920 Taagepera vald - 15.08.2001. ENSV partei- ja riigitegelane. 1944 - 1949 komsomolitöötaja, 1949 - 1965 EKP KK töötaja erinevatel ametikohtadel, 1965 - 1987 Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee esimees
3 11 Puusepp Endel 01.05.1909 Krasnojarski krai - 18.01.1996. Sõjaväe- ja polaarlendur, NSV Liidu kangelane, ENSV Rahukaitsekomitee esimees, 1946-50 ENSV MN Autotranspordi Peavalitsuse ülem, 1950-63 ENSV ÜN Presiidiumi esimehe asetäitja, 1964-74 ENSV sotsiaalkindlustuse minister
3 12 Kuznetsov Vladimir ELKNÜ Keskkomite II sekretär
4 1 Lillemets Jaan
4 2 Allik Hendrik 15.03.1901-08.05.1989. Poliitik ja riigitegelane. Parteiveteran.
4 3 Ananitš Leonid
4 5 Upsi Artur-Bernhard 12.04.1931 - 19.04.2015. 1969 - 1979 EKP Rakvere Rajonikomitee I sekretär. 1979 - 1989 EKP KK sekretär põllumajanduse alal
4 6 Viies Raoul Antoni p, Eesti NSV kultuuriministri esimene asetäitja
4 7 Vanaselja Nikolai II maailmasõjas 2. pataljoni komandöri asetäitja poliitalal, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi töötaja
4 13 Saar Ants 12.11.1920-10.11.1989. Kirjanik. 1940 Tuhalaane valla komsomolisekretär. 1941 hävituspataljon, 1942 Laskurkorpus. Mitme ajakirja toimetaja 1946-61, 1961-65 Tallinfilmi peatoimetaja, 1969-78 EKP KK kultuuriosakond, 1978-81 ajakirja Tallinn peatoimetaja
4 17 Purga Aare 01.06.1937-28.08.1993. 1960-67 ENSV Füüsika ja Astronoomia Instituut, 1968-69 ELKNÜ Keskkomitee sekretär, 1969-71 I sekretär. 1972-76 ENSV kõrgema ja keskerihariduse minister, 1976-82 Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi teadusdirektor, 1982-89 Desintegraatori peadirektor, 1989-91 Majandusuuringute Instituudi juhtivteadur ja Valitsuse majandusreformi nõunik
5 3 Doronin Jevgeni komsomoli- ja parteitöötaja, ELKNÜ Mererajooni komitee I sekretär, ELKNÜ Keskkomitee II sekretär, EKP Lenini rajooni komitee sekretär
5 4 Reinsoo Kusta Komsomoli Keskkomitee sekretär
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / Estonia (1950-1991)
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Frame: 18x24; Paspartuu: 20x27;