Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 526-550 of 934380 result(s).
Hapniku aerosoolionisaatori skeem
Hapniku aerosoolionisaatori elektriskeem
Inhalaator-ionisaatori osa elektriskeem
Inhalaator-ionisaatori osa skeem
Hingamisaparaadi skeem
Elektroaerosoolide inhalaator
Aeroelektri laboratooriumi seade
Aerosoolide laengutiheduste mõõtmine portatiivsete loenduritega
Aeroelektri laboratooriumis leiutatud seade
Aeroelektri laboratooriumi seade välitingimustes
Vedelike segamise seade
Aeroelektri laboratooriumis leiutatud seade
Aeroelektri laboratooriumis leiutatud seade
Pihustusseadme skeem
Pihustusseadme skeem
Atmosfääriioonide ja elektriaerosoolide loenduri skeem, SAI-TGU-70
Aero- ja hüdroioonide loenduri seadeldise skeem
Hüdro- ja aeroiioonide spektromeeter, tüüp SGAI-60
Assistent Hugo Marran atmosfääriioonide kontsentratsioone määramas
Hüdroionisaatori elektriskeem
Termoionisaator
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Teaduslik-Tehnilise komitee diplomist
Aeroelektri laboratooriumi näitusel kasutatud fotokoopia Rahvamajanduse Saavutuste Näituse peakomitee tunnistusest
Johan Vilipi haud
Kolleegid Robert Teetlausi haual tema 60. sünnipäeval