Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 176-200 of 851669 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näitus Tallinna Kunstihoones.Tallinn20.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1964View
Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini liidumaa kunstnike tööde näituse Tallinna Kunstihoones avab Eesti NSV Kunstnike Liidu esimees Enn Põldroos.Tallinn20.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1963View
Põhja-Itaalia Trentino provintsi muusikategelaste delegatsioon vastuvõtul Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis. Laua otsas istuvad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel ja tema asetäitja Maia Leosk.Tallinn19.06.1989Ülo JosingEFA.311.d.1959View
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.Tallinn09.01.1989Ülo JosingEFA.311.d.1958View
Maavärisemise all kannatanud Armeenia NSV abistamise staabi istung.Tallinn09.01.1989Ülo JosingEFA.311.d.1957View
Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee kolleegium.Tallinn04.10.1989Ülo JosingEFA.311.d.1928View
Saksa DV keraamik Armin Rieger ja eestlane Annika Teder oma näituse avamisel Raemuuseumis.Tallinn04.11.1989Ülo JosingEFA.311.d.1927View
Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kingituse 26 tuhat köidet Suurt Piiblit annab Eestimaa Luterliku Kiriku peapiiskopile Kuno Pajulale üle Soome kiriku välissidemete osakonna juhataja doktor Risto Lehtonen.Tallinn24.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1926View
Üleliidulise Kardioloogia Keskuse delegatsiooni juht Eksperimentaalse Kardioloogia Instituudi direktor professor Valeri Kuhhartšuk ja akadeemik Endel Lippmaa, Eesti NSV tervishoiuminister Laur Karu ning Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimees Harri Lumi kirjutavad alla koostöölepingule.Tallinn20.02.1989Ülo JosingEFA.311.d.1925View
Silmapaistva teadlase ja ühiskonnategelase sotsialistliku töö kangelase NSV Liidu riikliku preemia laureaadi NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliikme Üleliidulise Lenini nimelise Põllumajndusteaduste Akadeemia ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiku Eesti NSV teenelise teadlase Johann Eichfeldi matusetalitus Estonias.Tallinn27.04.1989Ülo JosingEFA.311.d.1921View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. II reas paremalt: Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja asetäitja Endel Kukk ja juhataja Leonhard Laks; III reas paremalt: Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist-grupijuhataja Merike Jürjo ja osakonnajuhataja Ivi Tomingas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1714View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas paremalt 2. Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi vanemarhivist Tiit Noormets.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1713View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas. Esireas Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi direktori asetäitja teadusalal Viktor Joakimov.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1712View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminaril Kinomajas kõneleb Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi töötaja Erki Silmet.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1711View
Noorte Arhivistide seminaril Kinomajas kõneleb nõukogu president Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse vanemarheograaf Peep Pillak.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1710View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminaril Kinomajas kõneleb Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi teadur Teet Veispak.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1709View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1707View
Noorte Arhivistide Nõukogu seminar Kinomajas.Tallinn25.05.1988Ülo JosingEFA.311.d.1706View
Nõukogude arhiivinduse 70. aastapäeva pidulik koosolek Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu saalis. II reas vasakult: Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi töötajad (vasakult) V. Hmelnitski, J. Saidelson, Beljajev; III reas vasakult 1. Eesti NSV ORKA direktori asetäitja teadusalal Viktor Joakimov.Tallinn09.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1692View
Nõukogude arhiivinduse 70. aastapäeva pidulikul koosolekul Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu saalis kõneleb Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja Leonhard Laks. Presiidiumis vasakult 2. Eesti NSV Filmi-, Foto- ja Fonodokumentide Riikliku Keskarhiivi direktori asetäitja teadusalal Kanni Sotsilovski, 3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe I asetäitja Ain Soidla, 4. Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja asetäitja Endel Kukk, 5. Eesti NSV ORKA direktor Heino Valmsen.Tall09.1988Ülo JosingEFA.311.d.1690View
Nõukogude arhiivinduse 70. aastapäeva piduliku koosoleku presiidium Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu saalis. Vasakult: Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja Ain Soidla, Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja Endel Kukk, Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riikliku Keskarhiivi direktor Heino Valmsen.Tallinn09.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1689View
Nõukogude arhiivinduse 70. aastapäeva pidulikul koosolekul Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu saalis kõneleb Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja Leonhard Laks.Tallinn09.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1688View
Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi juures tegutsevate komisjonide istung.Tallinn13.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1673View
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi juures tegutsevate komisjonide istung. Paremalt 1. ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär Arno Almann, 2. Eesti NSV välisminister Arnold Green.Tallinn13.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1672View
Eestu NSV Ülemnõukogu Presiidiumi juures tegutsevate komisjonide istung. Paremal kirjanik Vladimir Beekman.Tallinn13.06.1988Ülo JosingEFA.311.d.1671View