Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 824676-824684 of 824684 result(s).
[Foto veel kirjeldamata]
Piirivalve Lääne jaoskonna Üleajateenijate Kogu [üldkoosolekud, õppused, spordivõistlused, piirivalve lipu üleandmise tseremoonia 1932. a.].
249. Eesti Laskurdiviisi väeosade sportlasi-sportmängudest osavõtjaid Tšebarkulis.
[Foto veel kirjeldamata]
All-linnast Toompeale tõusev Pikk jalg.
Vaade Toompeale.
Stseen mängufilmist "Tšekaa komissar Miroštšenko" (1925).
Eesti Vabariigi saatkond Londonis.Söögituba.
Vabadussõda. 9.Jalaväepolgu 4.roodu aastapäev. Puhjast kingitustega Komarovkasse saabunud daamid koos roodu sõduritega. Esireas vasakult viies rooduülem lipnik Peeter Rosenblatt (Nõmm).