Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 251-275 of 5000 (Limited) result(s).
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstus.
Vergi vana suitsutustsehh 1976
Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed kaaslastega Tsitres.
Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed kaaslastega Tsitres.
Osa eestikeelse katekismuse tekstist.
Tallinna Naiskutsekooli 3.klassi õpilase J.Rõuk’i koostatud stend Pilistvere kihelkonna naise särgi tikanditest.
Kaitseliidu organiseerija kindralmajor Ernst Põdder.
Kaitseliidu Sakalamaa Malev. Õppused, manöövrid, ülevaatused.
Kapral O. Ebrok
A.Laanemäe ja E.Kaup laupäevakul
Alamkapten O. Eller.
3. Jalaväepolk Vabadussõjas. Võitlus Landeswehriga lõunarindel. Polgu positsioonid Narva liinil.
1. dets. 1924.a. surmasaanud teedeminister Karki matused. Läti Vabariigi presidendi külaskäik 23.-24. veebr. 1925; Soome presidendi külaskäik 1925.a. Kaitseliidu pealikute külaskäik Lätti. Kaitseväe Otepää manöövrid 1925.a., taktikalised õppused 1926.a. jaanuaris jne.
Eesti NSV Põlevkivikeemiatööstus.
Kindralmajor Andres Larka.
Kolonel Oskar Raudvere.
Korporatsiooni Limuvia liikmed Vanemuise teatri peaukse ees, vasakul J. Pessis.
Kaitseliidu Sakalamaa Malev. Õppused, manöövrid, ülevaatused.
Noorem allohvitser J. Jhes
Kolonelleitnant Jaan Lepp KL Tallinna Maleva pealikuna.
Kaitseliit. Isikud ja grupid.
Keeleteadlane, Ülemnõukogu saadik Mati Hint Ülemnõukogu XIII istungjärgul.
Nahkehistöö albumi Eesti Vabariik 1925 esikaas.
I Diviisi orkester [asutatud 23.jaanuar 1919.a.], orkestri koosseis, XX aastapäeva tähistamine.
Girard de Soucanton, parun John 1826-1896