Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 301-325 of 910546 result(s).
Tootmiskoondise Salvo direktor Aleksei Nõoma.
Vaade krüsanteeminäitusele Pirita Lillepaviljonis.
NSV Liidu Ülemnõukogu nimel annab autasud üle üleliidulises sotsialistlikus võistluses saavutatud heade tulemuste eest vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal.
NSV Liidu Ülemnõukogu autasude kätteandmine vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal. Vasakult Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Nikolai Johanson, EKP Keskkomitee sekretär Rein Ristlaan.
XI üleliidulistel künnivõistlustel osalenud vabariigi võistkonna pidulik vastuvõtt EKP Keskkomitees.
XI üleliidulistel künnivõistlustel osalenud vabariigi võistkonna pidulik vastuvõtt EKP Keskkomitees. Keskel EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino.
EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino esineb koosolekul koondises Eesti Kalatööstus.
Personaalpensionär Madli Petree oma 100-aastasel sünnipäeval.
Personaalpensionär Madli Petreele tema 100. sünnipäeval annab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja üle EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär Matti Pedak (vasakul)
Personaalpensionär Madli Petreed tema 100. sünnipäeval õnnitlevad Obinitsa 8-klassilise Kooli pioneerid.
Vaade saali personaalpensionär Madli Petree 100. sünnipäeva tähistamisel.
Nõukogude-Poola sõprusühingu Eesti osakonna juhatuse presiidiumi liige tootmiskoondise Eesti Kalatööstus peadirektor Hugo Maide esineb ettekandega Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva pidulikul koosolekul Eesti Sõprusühingus.
Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva piduliku koosoleku avab Nõukogude-Poola sõprusühingu Eesti osakonna juhatuse presiidiumi esimees Albert Norak. Paremalt esimene Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär Viktor Vaht, Eesti NSV MInistrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja Indrek Toome.
Nõukogude Liidu ja Poola RV vahel sõpruse, vastastikuse abistamise ja koostöö lepingu sõlmimise 40. aastapäeva pidulik koosolek Eesti Sõprusühingus.
EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändlipu Rapla rajoonile üleandmise pidulikul koosolekul kõneleb EKP Rapla Rajoonikomitee esimene sekretär Ants Luukas.
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Nikolai Johanson annab Rapla rajooni esindajale üle EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändpunalipu.
Vaade elamule Terase ja Faehlmanni tänava nurgal.
Sotsialistlike maade ühisprogrammi Interkosmos kaugsondeerimise töögrupi XII nõupidamine.
Tallinna Polütehnilise Instituudi 50. aastapäeva eelne pressikonverents.
Tallinna Polütehnilise Instituudi 50. aastapäeva eelsel pressikonverentsil kõneleb EKP Keskkomitee sekretär Rein Ristlaan.
Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu III konverents.
Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu III konverentsi presiidium.
Kõrgemate parteikoolide lõpetanud vastuvõtul EKP Keskkomitees.
Kõrgemate parteikoolide lõpetanute vastuvõtul EKP Keskkomitees kõneleb EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino.
Kõrgemate parteikoolide lõpetanute vastuvõtul EKP Keskkomitees kõneleb EKP Tallinna Linnakomitee teaduse ja õppeasutuste osakonna juhataja Annela Laht.